10 สิงหาคม 2550

กลุ่มลุ่มน้ำสะแกกรังและตามรอยพระบาท 1

การทำมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง
1.ไถพรวนดินและแปร หว่านปุ๋ยรองพื้น ยกร่อง
2. เตรียมต้นมัน พันธ์ดี

วิธีทอนต้นมันสำหรับปลูก
1. ทอนตรงๆ
2. ชุบน้ำยาเร่อราก เพื่อป้องกันแมลงกัดกิน

วิธีการปลูก
1. ยกร่องให้สูง วางท่อนมัน ตามระยะพอสมควร
2. ต้องเสียบให้มันตรง ๆ และตาต้องอยู่บน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลุ่มน้ำสะแกกรังความเห็น (0)