การทำOD และ HPH ผ่านกิจกรรมกีฬาภายในองค์กร

เท่ากับว่าใช้กิจกรรมกีฬา มาเชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในมุมมองของ OD และ HPH ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

    ในช่วงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์  สถาบันธัญญารักษ์ได้จัดให้มี การแข่งขันกีฬาสี ขึ้นภายในสถาบัน  โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมด เป็น 4 สี  โดยผู้บริหารได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งและจากสมาชิกของแต่ละสีอีกส่วนหนึ่ง บริหารจัดการเพื่อให้มีการ แข่งขันกีฬาต่างๆ ทุกวัน และในวันสุดท้าย คือวันพฤหัสที่ 12 มค 49 จัดเป็น Sport day มีการเดินพาเหรด  เต้นแอโรบิคร่วมกัน แข่งกีฬามหาสนุกและประกวดกองเชียร์ รวมทั้งเชียร์ลีดเดอร์ด้วย 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสุข ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร เพื่อส่งผลให้การทำงานร่วมกันในชีวิตการทำงานจริงๆ  เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขในการทำงาน  ซึ่งอันนี้ก็นับว่าเป็น กิจกรรม Organization Development นั่นเอง  

    อีกวัตถุประสงค์หนึ่ง ก็เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร  ซึ่งก็ตรงกับมาตรฐาน HPH ด้วยเช่นกัน

   เท่ากับว่าใช้กิจกรรมกีฬา มาเชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในมุมมองของ OD และ HPH ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)