กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

          ที่ผ่านมาเร็ว ๆนี้ ( 1-3 ส.ค. 50 ) ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ และได้รับความร่วมมือจากบุคลากร ในองค์กร เป็นอย่างดี ต้องขอบคุณด้วยใจจริงนะคะ  (ดิฉันเองต้องขออนุญาตใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  กับท่านผู้รู้นะคะ)    ก่อนที่เราจะคุยเกี่ยวกับการทำแผนกลยุทธ์  ดิฉันขอทำความเข้าใจก่อนว่า องค์กรหรือ Organizationในความหมายของดิฉันเป็นสถาบันที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมา โดยมีองค์ประกอบและโครงสร้างอย่างมีแบบแผน ซึ่งองค์กรจะต้องได้รับการออกแบบมาอย่างมีเป้าหมาย  ซึ่งก็คล้าย ๆ กับองค์กรทางธุรกิจต้องมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาผลกำไรจากการลงทุน   แต่องค์กรของเรานั้น มีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคม  ภายใต้ ปรัชญาของสถาบัน คือ  จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผสานความรู้สู่ชุมชน พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ  

          เอาละค่ะ  ต่อไปเป็น ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

1.       กำหนด (Vision)วิสัยทัศน์ คือ กำหนดเป้าหมาย (Vision Goal) โดยการกำหนดตำแหน่ง (Positioning) ซึ่งอาจจะต้องมีกิจกรรม Benchmarking โดยมีกระบวนการวิเคราะห์การหาจุดเด่นและจุดด้อย   

2.       กำหนดแผนพันธกิจ ( Mission ) โดยนำนโยบายจากวัตถุประสงค์ (Objective) มาทำเป็นแผนภาระกิจ กำหนดขอบเขตหรือกำหนดภาระกิจที่จะต้องดำเนินการให้ชัดเจน คือ กำหนดแนวทางปฏิบัติ (Path finding)

3.       กำหนดแผนยุทธศาสตร์ ( Strategy Plan) แผนยุทธศาสตร์ที่ดี จะต้องมีความสัมพันธ์กับ Vision และเป้าหมายด้วย โดยแผนกลยุทธ์จะต้องตอบคำถามได้ว่าอะไรบ้าง ที่จะทำเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ (Mission)

4.       กำหนดเป้าหมาย ( Goal) ซึ่งจะต้องมีการระบุ Out put และเงื่อนเวลา โดย แผนกลยุทธ์ หรือ แผนยุทธศาสตร์ จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ไม่ใช่ แนวทางที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ แต่จะต้องเป็นวิธีการใหม่ ที่คิดค้นขึ้นมาเช่น มีการใช้ระบบการจัดการ Supply Chain หรือการตัดช่วงงานให้ Outsource ที่ชำนาญกว่ารับไปทำ ฯลฯ

5.       Action Plan แผนการปฏิบัติ คือ เป็นการนำแผนยุทธศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งจะต้องมีการประเมินว่า Logistics & Supply Chain ที่นำมาใช้ในองค์กรนั้น ผลลัพธ์ (Out put) นั้นผลประกอบทำ ให้ผลเป็นอย่างไรกับเมื่อก่อนที่จะได้นำมาใช้ โดยเครื่องมือสำคัญในการวัดผลจะต้องนำดัชนีชี้วัด (KPI) และ Balance Scorecard มาใช้ในการประเมินผล

กำลังเพลินเลยนะคะ  วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเยอะ ๆ นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ์#ยุทธศาสตร์#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 118224, เขียน: 09 Aug 2007 @ 01:12 (), แก้ไข: 11 Apr 2012 @ 20:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

นุก
IP: xxx.123.224.50
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะอาจารย์