ตัวชี้วัดที่ 12

ระดับความสำเร็จการจัดการความรู้

ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

น้ำหนัก  :  ร้อยละ 3

คำอธิบาย  :  ระบบการจัดการความรู้ในองค์กร  หมายถึง  การที่ส่วนราชการมีรูปแบบที่ชัดเจนของการรวบรวมฐานความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอย่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร  มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ และมีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ พัมนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาส่วนราชการเข้าสู่รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้สุราษฎร์ฯ 3

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 118128, เขียน: 08 Aug 2007 @ 19:29 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
      การจัดการความรู้เราควรที่จะเริ่มต้นตรงไหนดี จะจัดการแบบองค์รวม หรือแยกส่วน คงจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์...................ของแต่ละคน