ข้อตกลงความร่วมมือ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรกับสหกรณ์โคนมโคกก่อ

เวลา  11.30  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมกับสหรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ  ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ  และชุมชนโคกก่อ  (เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม)  ซึ่ง  วัตถุประสงค์เพื่อให้

ดังนั้นเพื่อให้การสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกันและการให้ความร่วมมือทางด้านต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นของหน่วยงานทั้งสอง  เป็นไปด้วยความเกื้อกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างถาวร  เสมอภาคแห่งศักดิ์และสิทธิ์  และด้วยความสมัครใจ  จึงได้กำหนดขอบเขตของความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  1.  ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรกับสถาบันการศึกษา  2.  ความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัย การบริการทางวิชาการ  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพของการดำเนินงานขององค์กรเกษตรกร  และสถาบันการศึกษา  ให้เกิดความ เข้มแข็งอย่างถาวร  3.  ความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ  ตามที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควรร่วมกัน     ทั้งนี้  หน่วยงานทั้งสองจะได้กำหนดรายละเอียดของความร่วมมือแต่ละด้านเป็นกรณีไป

                   และในการประชุมครั้งนี้  ได้ทราบว่า  กลุ่มสหกรณ์โคนมยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานของฟาร์ม  และเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว  จึงอยากขอความคิดเห็นว่าทำอย่างไรจึงจะได้มาตรฐานดังกล่าว 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อตกลงความร่วมมือคณะเทคโนโลยีฯ กับสหกรณ์โคนมโคกก่อ

คำสำคัญ (Tags)#คณะเทคโนโลยีการเกษตร#ข้อตกลงความร่วมมือ

หมายเลขบันทึก: 118033, เขียน: 08 Aug 2007 @ 15:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)