ภาษามือสำหรับเยาวชน

การสื่อความหมายกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทางร่างกายสามารถ