สวัสดีค่ะ ดร. วันนี้ไม่ได้ไปที่ทำงานเนื่องจากไปรายงานการฝึกงานครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้ได้เจอเพื่อนๆดีใจมากเลยเพราะไม่ได้เจอเพื่อนมานานและฟังจากการรายงานผลการฝึกงานที่เพื่อนได้ทำหลังจากรายงานผลไปคร้งที่แล้ว จะเห็นได้ว่าเพื่อนๆได้มีการพัฒนาได้ทำงานโดยที่ไม่ต้องมีอาจารย์ที่ดูแลคอยสั่งอีก เช่น ประพจน์ก็ได้ออกไปถ่ายเป็นช่างภาพด้วยตนเอง และเพื่อนๆบางคนก็ได้มีโอกาสได้เปลี่ยนไปทำฝ่ายอื่น เช่นวัลภา กับ สุกัลยา ได้ทำงานกราฟิก ได้อลงใช้โปรแกรมเกี่ยวกับงานกราฟิก เป็นต้น และเพื่อนคนอื่นๆก็สนุกสนานกับการทำงานดีทุกคนเลยค่ะ