เด็กออทิสติก

  เป็นเด็กอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน ลักษณะของเด็กออทิสติกนี้จะมีพฤติกรรมที่อยู่เฉยๆ ชอบทำอะไรซ้ำๆ มีต่อ