เครือข่ายชุมชนมุสลิม

กระบวนทัศน์อิสลามกับการพัฒนา

กระบวนทัศน์อิสลามกับ การจัดการสังคมและชีวิตของมนุษย์       

      ทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตมุสลิมนั้นตั้งแต่เกิดจนตายมีบทบัญญัติอัล-กุรอ่านและคำสอนของศาสดากำกับไว้ทุกตอน ฉะนั้นถ้าเดินตามที่กำกับไว้จะไม่ตกหลุมพรางวงจรที่มีเล่ห์เหลี่ยมของความเจริญที่ไม่หยุดยั้ง  การจัดการชุมชนด้วยระบบซูรอในสังคมมุสลิมนั้นมีกรอบและขอบเขต โดยเฉพาะตามแนวทางประวัติศาสตร์การปกครองสมัยท่านศาสดามูฮำมัด (ศล.) และตามแนวบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองโดยเฉพาะเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าของตนเองผู้นำและผู้ตาม กระบวนการดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระดับเบื้องต้นเพราะกรรมวิธีใช้กระบวนการทางศาสนาทุกขั้นซึ่งตั้งแต่คัดเลือกตัวบุคคล คุณสมบัติการเป็นมุสลิมที่ดี                 ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ใช้กระบวนการ(คล้าย ๆ )การซูรอนั้นคือหลังจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค)ได้ยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่                ๑๙   กันยายน   ๒๕๔๙ ที่ผ่านมา ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว เช่น มาตรา ๑๙ ว่าด้วยสมัชชาแห่งชาติมีไม่เกิน ๒,๐๐๐ คน( มาจากไหน วิธีการอย่างไร ) และมาตรา  ๒๑ สมัชชาทำหน้าที่เลือกกันเองให้เหลือ  ๒๐๐  คน เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ฯลฯ และมีสรรหานายกรัฐมนตรีคนที่  ๒๔ ของประเทศไทย ซึ่งผลออกมาเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย โดยได้คัดเลือก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทำให้ทุกฝ่ายให้การยอมรับอย่างกว้างขวาง เพราะภูมิหลังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี ครบถ้วน (แต่ถ้าตามระบอบประชาธิปไตยคงเป็นได้ยาก) สรุปการใช้กระบวนการ คือ        ผู้นำสูงสุดใช้วิจารณญาณในการคัดเลือก( คงมีการหารือกับกันทุกฝ่ายก่อนที่จะคัดเลือก) ผู้ตามเกิดคล้อยตามเพราะให้การยอมรับกันทุกฝ่าย                 เหตุการณ์วิกฤติทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นกันมาก่อน คือประชาชนแตกแยกทางความคิดอย่างรุนแรง แต่ถ้ามองถึงระบบการได้เป็นซึ่งนายกรัฐมนตรี ( พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร)มาด้วยระบบถูกต้องทำนองคลองธรรมหรือตามกติกาผ่านการเลือกตั้ง ทำไม..ถึงมีการต่อต้านทุกพื้นที่ก็ต้องตอบว่า เสียงข้างมากไม่ใช่สิ่งทีถูกต้องเสมอไป และเสียงข้างน้อยไม่ใช่ว่ามันผิด ฉะนั้นเสียงที่สนับสนุนตามระบอบประชาธิปไตยจึงไม่ถือว่าถูกต้องตามกติกาตราบใดที่ผู้ตามซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่เกิดไม่เห็นด้วย  เพราะได้มีการมองว่าการได้มาซึ่งเสียงนั้นโดยไม่ชอบธรรมด้วยวิธีกลยุทธ์ต่าง ๆ  รัฐบาลท่านนายกทักษิณ ฯ เป็นบทเรียนราคาแพงมากสำหรับประเทศไทยของเรา ประชาธิปไตย ที่ว่าจากประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันแรก

คำสำคัญ (Tags)#ปัตตานี#มอ.#ดับบ้านดับเมือง#ยะลา#นราธิวาส#สามจังหวัดชายแดนภาคใต้#กระบวนทัศน์อิสลามกับการพัฒนา#เครือข่ายชุมชนมุสลิม

หมายเลขบันทึก: 117837, เขียน: 07 Aug 2007 @ 23:25 (), แก้ไข: 03 Jun 2012 @ 05:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)