แนวคิด คำจำกัดความ ออกแบบ(Design)

จากประวัติศาสตร์ของการออกแบบ มักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design) ซึ่งจริงๆแล้ว Graphic Design เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานด้านการออกแบบ

ออกแบบ (Design)
            ออกแบบคือการฝึกปฏิบัติใดๆ หรือ กิจกรรมที่นำไปสู่กระบวนการของ การเข้าใจ การวางแผน  รูปทรง และ ผลสำเร็จสุดท้ายของการดำเนินการใดๆ  ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ คำจำกัดความเชิงลึกของ "ออกแบบ" คือนักออกแบบสร้างรูปแบบของการสื่อสาร เพื่อสื่อแนวคิด ไปยังกลุ่มเป้าหมาย  โดยการส่งผ่านความหมายและคุณค่า  จากประวัติศาสตร์ของการออกแบบ มักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของ กราฟิกดีไซน์ (Graphic Design)  ซึ่งจริงๆแล้ว Graphic Design เป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานด้านการออกแบบ  ออกแบบ จริงๆ แล้วคือการบูรณาการทักษะที่ต่างกัน นำไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์  นักออกแบบจะสวมบทบาทเป็นทั้ง นักประดิษฐ์ นักวางแผน นักต่อรอง และ นักบริหารจัดการ ระหว่าง สิ่งที่จะเป็นไปได้(แนวคิด) และสิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของโลกของความเป็นจริง การทำงานออกแบบ นั้น คือการเติมเต็มในเรื่อง ฟร์อม (Form) และ ฟังค์ชั่น (Function) สิ่งที่สำคัญที่สุดของการออกแบบคือ การรับรู้ถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างถูกต้องและลงตัว (sense and respond)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Information Designerความเห็น (0)