การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ทั้งโรงเรียน ประจำปี 2550

การสวดมนต์ เป็นการส่งเสริมให้ผู้สวดมีสติดีขึ้นกว่าเดิม

 ปี 2550 นี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่พะเยา ทั้ง เขต 1 และเขต 2 ดำเนินการจัดประกวดกันเองเพื่อให้ได้ตัวแทน ระดับจังหวัดพะเยา โดยคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา ไว้ 5 อันดับและระดับประถมศึกษา 5 ลำดับเช่นกัน
 เพื่อให้การประกวดเป็นไปอย่างยุติธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา ทั้ง 2 เขต ต่างก็ดำเนินการประกวด ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม จนถึง 3 สิงหาคม 2550 แล้วคัดเลือกให้ได้ระดับละ 3 โรงเรียน แล้วจึงนำคณะกรรมการทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา จะดำเนินการประกวดอีกครั้ง  ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2550 เพื่อให้ได้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัดพะเยา ต่อไป
ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษา
  1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
      ลำดับที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์พะเยา อ.ภูกามยาว
      ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่กา อ.เมืองพะเยา
      ลำดับที่ 3 โรงเรียน
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
      ลำดับที่ 1 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา อ.เชียงคำ
      ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านสบสา  อ.เชียงคำ
      ลำดับที่ 3 โรงเรียน
ผลการประกวดระดับประถมศึกษา
  1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
      ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง อ.ดอกคำใต้
      ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี อ.แม่ใจ
      ลำดับที่ 3 โรงเรียน
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
      ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ อ.เชียงม่วน
      ลำดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลภูซาง อ.ภูซาง
      ลำดับที่ 3 โรงเรียน
กิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่ทั้งโรงเรียนนี้ นับว่าเป็นปีแรกที่สำนักงานวัฒนธรรมจัดขึ้น แต่ก่อนมาจัดประกวดเพียง สวดมนต์หมู่ทีมละ 5 คน จากการสอบถามครูผู้ฝึกสอน ทำให้ทราบว่า ผลของการฝึกการสวดมนต์บ่อยๆ ทำให้นักเรียนมีสติดีขึ้นกว่าเดิม และนั่งสมาธิได้นานกว่าเดิมด้วย อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องการทราบผลที่เกิดแก่นักเรียนเด่นชัด ครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้ผลที่ได้น่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ที่นักเรียนได้แน่ชัดคือ นักเรียนได้สะสมบุญบารมีตั้งแต่เล็กๆ ที่สำคัญคือนักเรียนได้อนุรักษ์พระพุทธศาสนาไว้ในแผ่นดินไทยให้ยั่งยืนนานตลอดไปชั่วนิจนิรันดร์ ผู้เขียนจึงขออนุโมทนากับนักเรียนทุกคนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น..สาธุ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (0)