ความรู้

ธงชาติไทย

                           ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย

    ประเทศไทยปัจจุบันมีพระราชบัญญัติธง พ.ศ.2522 บัญญัติว่าธงมีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย ธงชาติไทยมีลักษณะเป็รูปสี่เหลี่ยมพื้ผ้า กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน ด้านกว้างแบ่งเป็น 5 แถบตลอดความยาวของผืนธง  ตรงกลางเป็นแถบสีน้ำเงินแก่ กว้าง 2 ส่วน ต่อจากสีนำ้เงินแกออกไปทั้ง 2 ข้าง เป็นแถบสีแดง กว้างข้างละหนึ่งส่วนต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้ง 2 ข้างเป็นแถบสีแดง กว้างข้างละหนึ่งส่วน ธงชาตินี้เรียกว่าธงไตรรงค์

  ธงชาติเป็นธงท่ีสำคัญของแต่ละประเทศ เป็นสัญญาลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ แสดงความเป็นชาติและเป็นเอกราชของชาติ ทั้งยังเป็นสิ่งเชิดชูให้ความสง่าความเป็นชาติของชาตินั้น  เมื่อใดท่ีธงชาติของชาติใดถูกธงอื่นขึ้นมาชักแทน ก็ย่อมหมายถึงว่าความเป็นชาติของชาตินั้นได้สูญสิ้นความเป็นเอกราช  ฉะนั้น  ธงชาติจึงเป็นเครื่องหมายเชิดชูหวงแหนและยอมพลีชีพ เพื่อปกป้องคุ้มครองมิให้อยู่ใต้ธงชาติอื่น ไม่ยอมให้ใครมาดูหมินหรือล่วงละเมิดต่อธงชาติได้เป็นอันขาด  ธงชาติจึงเป็นสัญญลักษณ์ท่ีควรแกความภาคภูมใจ และเพื่อแสดงความรักความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดี่ยวขอให้ชาวไทยร่วมใจกันยีื่นตรงเคารพธงชาติพร้อมกันทุกวันเวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น.

ความหมายของธงไตรรงค์คือ

1.สีแดง  หมายถึงชาติ และความสามมัคคีของคนในชาติ

2.สีขาว หมายถึง ศาสนา ซึ่งเป็นเครื่องสั่งสอนจิตใจให้บริสุทธ์ิ

3.สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตยร์  ผู้เป็นประมุขของประเทศ

นางศรินญา  กุศลเฉลิมวิทย์  รหัสนักศึกษา  4930123103753

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า

คำสำคัญ (Tags)#ธงชาติไทย

หมายเลขบันทึก: 117357, เขียน: 06 Aug 2007 @ 15:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณคะ หนูได้ความรู้เพิ่มขึ้น  ดญ.วิลันดา