จุดเริ่มต้น

สุขภาพดี

         สุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

ความสำเร็จของหลาย ๆ คนเกิดขึ้นได้ด้วยความมานะพยายามบากบั่นหรือสติปัญยา  แต่สิ่งท่ีสำคัญและขาดไม่ได้คือสุขภาพท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีจะนำไปสู่เป้าหมายต่าง ๆ อย่างท่ีตั้งใจ การมีสุขภาพดีอยู่ท่ีการดูแลเอาใจใส่เรื่องโภชนาการด้วยการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่ มั่นออกกำลังกายเป็นประจำและทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายเพื่อดำเนินชีวิตก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพและมัั่นคง

     การเดินเป็นการบริหารร่างกายท่ีทำได้ง่ายท่ีสุดไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมาย หรือต้องสวมใส่ชุดราคาแพงไม่จำกัดเวลาและสถานท่ีเหมาะสำหรับผู้ท่ีไม่มีเวลาออกกำลังกาย  ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนอนหลับได้ดีผ้ท่ีมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ควรเริ่มเดินวันละ 10 นาที ช่วงแรกเน้นเวลาในการเดินมากกว่านำ้หนักการกว้าเดินแล้วค่อยเพิ่มความเร็วมากขึ้นหรือเร่งจีังหวะการเดินเป็น 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 นาที

    การออกกำลังกายเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายทางหนึ่ง จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นท่ีเราต้องเอาใจใส่และหากเราสามารถออกกำลังกายได้อย่างสม่ำเสมอคงทำให้ชีวิตทุกวีันมีความสุขพบความสำเร็จในชีวิตด้วยการออกกำลังกายท่ีถูกต้องและเหมาะสม

นายวรวิทย์  ภิญโญทรัพย์ รหัสนักศึกษา  4930123103728

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพดี

หมายเลขบันทึก: 117325, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:47 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คนเราต้องมีสติ อ่านแล้วได้ความคิดท่ดีเพิ่ม        จากแจ๋วบ้านทุ่ง