ก้าวแรก

จูงมือกันไปสู่ฝัน

จากก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยีวิต  เพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ ความมุ่งหวังอันดับแรก คือ ปริญญาบัตร  เพื่อเป้นใบเบิกทางสู่การดำเนินชีวิตในการทำงานเพื่อหารายได้สู่ครอบครัว  แต่ ?

วันนี้ กลุ่มดงเมือง-ขามเรียน4    ได้ร่วมกลุ่มกัน ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน ดำเนินชีวิตร่วมกัน ได้มีแนวคิดร่วม   เปลี่ยนแปลงฐานคิด วิธีคิด  นำไปสู่การปฏิบัติ นำไปสู่ชีวิตจริง เพราะการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นการเรียนรู้ชีวิตจริงของตนเอง เป้าหมายการเรียนในวันแรกเปลี่ยนไป ทำอย่างไรเราจะจูงมือกันไปสู่ฝันแห่งการมีความสุขร่วมกัน ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 117059, เขียน: 05 Aug 2007 @ 12:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สวัสดีครับ พี่น้องกลุ่มเม็กดำ ๔  

ก่อนมาเรียนหลักสูตรนี้ พวกเราเอง  ทุกคนก็ประกอบอาชีพกันหลากหลายอาชีพ เพื่อสร้างเงินสร้างรายได้ ใช้วิถีชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน  ไม่มีการจัดการที่เป็นระบบ  จึงออกจะสะเปะสปะไปหน่อย  กล่าวคือไม่มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดี จึงดูออกจะเหนื่อย  และยุ่งยาก  แต่เมื่อมีวิชา สปช.๑ , แผนแม่บท วิทยากรกระบวนการ การจัดการ ฯลฯ ทำให้รู้ว่าชีวิตและเวลามีความหมาย อยากช่วยคนอื่นที่ยังมีวิธีคิดแบบรอความช่วยเหลือจากปัจจัยภายนอก พวกเราจึงได้มีโอกาสได้สร้างกิจกรรม  การสร้างการะบวนการเรียนรู้เพื่อทำให้ผู้คนหลุดพ้นจากวิธีคิดแบบพึ่งพา  การเรียนในหลักสูตรนี้ทำให้เห็นความสำคัญของคำว่า กระบวนทัศน์ การจัดการความรู้ KM แต่ก่อนมาเรียนจะเห็นเพื่อน ๆ หลายคนพาครอบครับไป MK (สุกี้)บ่อย ณ วันนี้ ก็ยังคงเห็นควบคู่กันทั้งสองอย่าง แต่ไม่เมามันเหมือนเดิม เพราะทำให้รู้จักวิธีคิด วิธีปฏิบัติ วิธีให้คุณค่า ทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้น การจัดการภูมิทัศน์บริเวณที่อยู่อาศัย ก็รื่นรมย์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนที่สนใจปรัชญาชีวิตแบบโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตของเรา  ที่ให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน  พวกเราสามารถเอาความรู้ของชาวบ้าน และศักยภาพของเราผสมผสานกัน จนได้ความรู้ใหม่ที่เป็นเลิศทางปัญญา อันเกิดจากพลังสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางชีวภาพ ของแต่ละท้องถิ่น  ในมหาวิทยาลัยชีวิตมีการสอนให้รู้จักใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (สมัครอีเมล์เป็นของตนเอง ให้ส่งงานทางอีเมล์ ทำบัญชีครัวเรือน ให้เปิดบล๊อกโกทูโน (ไม่ใช่โกโตโนนะครับ) เอาคะแนนเป็นสิ่งจูงใจ  ฝืนทำไป  สุดท้ายเมื่อทำเป็นได้อะไรมากมายกับวิชาที่กล่าวนี้)  ผสมผสานกับภูมิปัญญาของตน รู้จักใช้ศักยภาพ ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง การจัดการความรู้ หรือ KM (Knowledge Manegament) เป้าหมายสูงสุดคือความสุข สุขกาย สุขใจ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน )  ภูมิใจมากที่ได้เรียนในหลักสูตรนี้

จากพวกเราชาว "รุ่งอรุณ"  กลุ่มที่ ๖  ศูนย์การเรียนรู้เชียงใหม่ ๑ อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่