สาระน่ารู้

อ่านดูสิ
ปรัชญา หลักการ และวิธีการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี                     ปรัชญา คือความเสียงที่มาจากรากฐานแห่งความจริงที่ว่าการบริหาร และการจัดการที่ดี คือ ความยุติธรรม ความโปร่งใส ความสามารถในการบริหาร การจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่มีต่อองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และความชัดเจนในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และดุลอำนาจในองค์กรเพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด                    หลักการ คือมาตรฐานของกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้เพื่อเป็นแก่นหรือเป็นโครงสร้างของความคิดและรูปแบบ (Model) ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาต่อมาจากปรัชญา                    วิธีการ คือ รายละเอียดแห่งการปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักการที่กำหนดขึ้นเพื่อนำไปสู่กระบวนการแห่งความสำเร็จของการบริหารงานความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้น                    โดยรวมแล้ว วิธีการต้องอาศัยหลักการ ทำให้ทุกองค์กรประกอบเกื้อกูลกัน อันเป็นแนวความคิดใหม่ในการบริหารองค์กรอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในโลกธุรกิจและการบริหารในปัจจุบันที่ว่าด้วย (Good Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในตามฐานความเสี่ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แม่พิมพ์จ้า

คำสำคัญ (Tags)#องค์กร

หมายเลขบันทึก: 116663, เขียน: 03 Aug 2007 @ 19:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 19:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)