สรุปความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาวิชาการ (สึนามิ)

สึนามิ

Mr. Lt. Lonnie Fuller (ผู้เชี่ยวชาญจากพอร์ตแลนด์) บรรยาย เรื่อง การเฝ้าระวังและการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติ

Mr. Christopher Roller (จากบริษัทเรย์เด้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล)
บรรยาย เรื่อง ความก้าวหน้าของระบบเตือนภัย
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเฮียวโก๊ะ เขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
บรรยาย เรื่อง องค์ความรู้และประสบการณ์ฟื้นฟู บูรณะพื้นที่ประสบภัย

รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชชัย
บรรยาย เรื่อง การลดความเสี่ยงภัย บทเรียนจากภัยพิบัติสึนามิ

ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์
บรรยาย เรื่อง การสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาวิชาการความเห็น (0)