การฝึกเขียนบทร้อยกรองที่สนุก  อาจเริ่มจากปริศนาคำทาย            ที่น่าสนใจ
   ตัวอย่าง
         ฉันคือบุปผาชาติงามจับตา
  บุษบา  บุหลัน  ก็ชื่อฉัน
  บุปผา  สุมาลี  บุษบัน
  ชื่อของฉัน ทั้งนั้นเลย ที่เอ่ยมา

            ช่วยทาย    ฉันคือใคร 
  
              ถ้าขาดฉันโลกทั้งโลกจะมืดมิด
  ทุกชีวิตเดือดร้อนทุกแห่งหน
  ฉันคือ สูร สุริยา  สุริยน
  แต่บางคน เรียกตะวัน หรือ ทินกร
           ช่วยทายอีกครั้ง    ฉันคือใคร
    
     แบบฝึกทักษะภาษาไทยแบบนี้นักเรียนจะชอบมาก                    ผลัดกันเป็นผู้แต่ง  และผู้ทาย