ครอบครัวและเด็ก

การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาลูก
 

ครอบครัวและเด็ก

เมื่อผ่านด่านแรกของการให้กำเนิดชีวิตมาได้ พ่อแม่บางคนอาจไม่เข้าใจว่า ของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติชิ้นนี้จะเติบโต และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่อันละเอียดอ่อน ยิ่งกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก

การเลี้ยงลูกให้เติบโตแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นทั้งคนดีและคนเก่งนั้น ไม่ใช่แค่เรื่องโภชนาการ การให้การศึกษา จุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งก็คือ การพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ อุปนิสัยของลูก ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพ่อ แม่นั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน worawansiriyutความเห็น (16)

รติรัตน์
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้จะเห็นว่าการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพ่อแม่นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับลูกจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งก็คือเด็กได้รับการพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ อุปนิสัย เด็กควรได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
mattanut
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 

จากบทความข้างต้นนี้เห็นว่าการที่เด็กจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและสุขภาพดีได้นั้นต้องเริ่มจากพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดมากที่สุดควรให้ความรักความใอใจใส่แก่ลูกให้มากๆต้องรับฟังความคิดเห็นของลูก ลูกจะเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมได้ต้องเริ่มจากการมีครอบครัวที่อบอุ่น

พนิดา
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับบทความข้างต้นนี้เพราะการที่เด็กจะเติบโตได้ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องการโภชนาการจะสำคัญอย่างเดียวแต่การให้การศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเด็กจะพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและที่สำคัญการดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

วรวรรณ ศิริยุทธ์
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 
การที่เด็กคนหนึ่งจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นสิ่งสำคัญการที่จะเลี้ยงลูกให้ได้ดีนั้นพ่อแม่ต้องเข้าใจจิตวิทยาและธรรมชาติของเด็ก แต่การเลี้ยงลูกที่ง่ายที่สุดคือพ่อแม่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรักการเลี้ยงดูด้วยความอบอุ่นก็จะทำให้ลูกเติบโตเป็นเด็กที่ เก่ง ดี และมีสุขได้
ณัฐฐา
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
การที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถเติบโตขึ้นมาได้อาจไม่จำเป็นต้องอาศัยความรักหรือการเอาใจใส่สักเท่าไร  แค่ดูแลให้ได้อยู่และมีกินก็คงพอ  แต่การที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจนั้นคงทำแบบนั้นไม่ได้แต่จำเป็นที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ และให้ความรักแก่เด็กให้มากด้วย
นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
การที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตมาได้อย่างสมบูรณ์นั้นเกิดจากปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความรักความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่ของคนในครอบครัวและคนรอบตัวเด็กเอง
จุรีรัตน์
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
จากบทความนี้เห็นว่าเด็กๆจะสามารถเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยการเลี้ยงดู การเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
wichada
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้  ครอบครัวถือสิ่งสำคัญกับตัวเด็กมากที่สุด พื้นฐานของครอบครัว เช่น  การอบรมเลี้ยงดูที่ดีก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเติบโตเป็นผุ้ใหญ่ที่ดีต่อไป
chulaporn
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
พื้นฐานครอบครัวที่ดีช่วยเติมเต็มศักยภาพที่ดีให้แก่เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป
เพ็ญพร
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
จาการเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด  และให้ความรักความเอาใจใส่มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธฺภาพดังบทความนี้
ชายคนหนึ่ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ผมมีภรรยา ชอบทิ้งลูกที่ยังเล็ก ไปสอนโยคะบ่อยๆ บางทีเช้ามืด ลูกตื่นมาร้องหาแม่ ไม่พบ

บางที ตอนเย็นเวลา ครอบครัว17 -19 น.ควรอยู่กับครอบครัว ก็บอกว่า จำเป็น เพื่อสงสารคนอื่น อยากให้เขาได้วิชาโยคะไปใช้ประโยชน์  สอนไปก็ไม่เห็นใครจะเอาจริง  มีแต่ภรรยาที่จะพยายามเอาเวลาครอบครัวไปสอนโยคะ

เวรกรรมของครอบครัว ที่มีแม่แปลกประหลาด

ผมตัดสินใจ หาเลิกภรรยานี้อย่างปวดร้าว เพราะให้โอกาส ให้อภัยกันหลายครั้งแล้ว โยคะขึ้นสมองรักษาไม่ได้  ผมเรียกอาการนี่ว่า โยคะสำคัญกว่าครอบครัว  เวรกรรมของเด็กจริงๆ

ผมยิ่งช่วยดูลูก  เขาก็ยิ่งหาโอกาสไป ร่ายรำสอนโยคะ เช้าบ้างเย็นบ้าง ลูก2คน 3กับ 4 ขวบ  พูดดีขอร้องให้เห็นแก่ลูก เขาก็ขอเห็นแก่คนอื่นด้วย    ต้องโทษผมล่ะครับมี แม่บ้านพันธุ์ ประหลาดในครอบครัว

ก็เล่าสู่กันฟัง ครอบครัวอบอุ่นมันโชคดี  ไม่อบอุ่นซิธรรมดา  ชีวิตผู้ชาย สมถะ หญิง ไม่สมถะ   หรือ หญิงสมถะ ชายไม่สมถะ ลำดับความสำคัญชีวิตไม่ลงตัว ปัญหาจึงพบได้เสมอ ครอบครัวไทย สังคมไทยจึงตกต่ำ

 

 

วรรณา
IP: xxx.170.161.247
เขียนเมื่อ 
การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนั้นถือเป็นการดีมากในการดูแลลูกเพราะจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน
sureerat
IP: xxx.155.54.248
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความข้างต้นนี้การดูแลเอาใจใส่ลูกการให้ความรักความอบอุ่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากและเด็กก็สามารถมีพัฒนาการที่ดีตาอไปในอนาคต
wanarat
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
จากบทความคงไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าคำ คำนี้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพ่อ แม่นั่นเอง เพราะถ้าทุกครอบครัวให้ความสำคัญกับคำคำนี้ปัญหาต่างๆคงน้อยลง
wanarat
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
จากบทความคงไม่มีอะไรสำคัญไปมากกว่าคำ คำนี้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของพ่อ แม่นั่นเอง เพราะถ้าทุกครอบครัวให้ความสำคัญกับคำคำนี้ปัญหาต่างๆคงน้อยลง
สมัย
IP: xxx.11.10.141
เขียนเมื่อ 
การที่เด็กทารกจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเยงดูเอาใจใส่  กำรให้ความรักความอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  อาหารที่มีประโยชน์และอื่นๆอีกมากมายที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีคุณภาพได้