วันนี้พอเดินทางไปถึง สสวทใ ก็ได้ลงมือช่วยพี่โอ้ตทำปกซีดีครับ โดยผมจะนำปกที่ได้มาไปตัดและแปะลงบนหน้าซีดีครับ

      พอตอนบ่ายพี่ไหมก็ให้ผมช่วยทำปกสำหรับเทป Beta ครับ โดยให้แบ่งเป็นช่องและแบ่งตามสาระการเรียนรู้ครับจากนั้นก็นำไป Print ออกมาครับ

      วันนี้ผมคงมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ