พรรษกร
นางสาว พรรษกร เล็ก นางนวล

บันทึกวันเปิดเรียนวันแรก โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน


คุณอำนวยจะต้องมี EQ สูง+เสียสละ+มองภาพรวมได้ดี+ความเข้าใจ สิ่งสำคัญคือการถ่ายทอด“ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ตาม” เน้นกระบวนการไม่ใช่เนื้อหาและสิ่งสำคัญคือต้องเป็นกลาง

ผ่านมาแล้วค่ะกับวันแรกของโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอน ท่ามกลางบรรยากาศสบาย สบายกลางสวนหลังโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช สืบเนื่องจากได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คุณลิขิต ในวันที่เปิดโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น วันนี้ก็จะขออนุญาตส่งการบ้านในฐานะคุณลิขิต(ตามสไตล์และแบบฉบับที่เป็นตัวเอง)จะไม่เกริ่นหรืออารัมภบทกันมากมายเพราะ(คิดว่า)หลายท่านที่เป็นเพื่อนนักเรียนคงนำมาเล่าสู่กันฟังบ้างแล้ว <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>หลังจากที่ ผอ.โรงพยาบาลมหาราช กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าฯนายวิชม ทองสงค์ ที่มาร่วมเป็นผู้ให้เรียนในวันนั้นหลังจากที่มอบใบประกาศให้หมอพยอมได้เป็นท่านผู้ว่าเมืองคอนก็ได้เล่าถึงการทำงานในฐานะคุณเอื้อที่ผ่านมา <ul style="margin-top: 0cm"><li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> การสร้างชุมชนอินทรีย์ ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข้งสมบูรณ์ประกอบด้วย 3 อยู่(อยู่ดีกินดี อยู่เย็นเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย) มีความจำเป็นต้องสร้าง คุณอำนวยที่มีคุณภาพ เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะ   

                                           </li></ul> 
                    คุณกิจ >>>>   แกนนำคุณกิจ   >>>>> คุณอำนวย  <ul style="margin-top: 0cm">

 • การทำแผนแม่บทชุมชน ต้องเน้นการพึ่งตนอง อาศัยเครื่องมือคือ KM เข้ามาช่วยและจำเป็นต้องมีตัวชี้วัด
 • หัวใจของ KM คือต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงศักยภาพในตัวออกมา มีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม มีการฝึกฝนจนกลายเป็นนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดี โดยไม่สนใจรูปแบบจนเกินไป
 • การจัดการความรู้ เป็นการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคน สภาพแวดล้อม/บรรยากาศ ความรู้สึก เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ เมื่อใจมา เวลามี เวทีเกิด
 • คุณอำนวยจะต้องมี EQ สูง+เสียสละ+มองภาพรวมได้ดี+ความเข้าใจ สิ่งสำคัญคือการถ่ายทอดทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้ตาม เน้นกระบวนการไม่ใช่เนื้อหาและสิ่งสำคัญคือต้องเป็นกลาง  
 • ให้ทุกคิดว่าตัวเอง expert เท่ากันเสมอกัน เพราะว่าบางคนอาจมีเทคนิคและความชำนาญไม่เหมือนกัน ต้องเปิดใจให้กว้างและอย่าใจแคบ ให้ส่งเสริมไม่ใช่ทำเอง ต้องรู้เทคนิคการกระตุ้น ต้องทำตัวเหมือนนักขายฝัน
 • การบริหารวิถีโค้ง คือการทำงานที่ปรับรูปแบบการทำงานของระบบราชการที่เป็นแนวดิ่ง(จากผู้อาวุโส>>>ผู้น้อย)ให้เป็นการทำงานแนวราบ(ทุกคนเท่าเทียมกันหมด)  ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนได้โดยสิ้นเชิง จึงต้องมีการบริหารที่มีลักษณะที่เป็นวิถีโค้ง
 • </ul><p>  </p><p></p><p>(ฟังจากที่ ครูราญอธิบายเพิ่มเติมแล้วเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะ..ไม่อธิบาย…ไปคิดกันต่อกันเองนะคะ(จริงๆคือไม่รู้ว่าเข้าใจถูก…แล้วหรือเปล่า… ยังไงช่วยเฉลยด้วยนะคะ))  </p><p>จากนั้นเราก็มาฝึกการทำสมาธิ โดยการฝึกการหายใจเข้า-ออก เพื่อการผ่อนคลายและเป็นเทคนิคในการฟังให้ลึกอย่างหนึ่ง โดยคุณภีม  ภคเมธาวีซึ่งก็ได้เน้นว่าอยากให้ผู้เรียนทุกท่านใช้การฟังอย่างลึกเป็นหลัก </p><p>ลำดับต่อไป….</p><p>หมอพยอม  ศักดิ์จิรพาพงศ์หรือหมอแตง(หมอพื้นบ้านซึ่งบัดนี้เป็นหมอที่มีใบประกาศ…ไม่ใช่หมอเถื่อนอีกต่อไปแล้ว) พูดถึงการทำงานฐานะคุณกิจ โดยมีหมอเชียรและหมอเล็กเป็นคุณอำนวยเล่าถึงที่มาของการเป็นหมอโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็ได้รับความสนใจมีประเด็นให้ซักถามกันมากมาย  พอถึงตอนนี้แล้วก็จะขอเล่าถึงสิ่งที่ตกผลึกได้(จากการฟังอย่างลึกที่ไม่มีการจด หลังจากที่ช่วงแรกทั้งจดและฟัง) </p><p>การที่หมอแตงได้มาเป็นหมอเกิดจากการที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองคือจากการที่ลูกคนแรกคลอดก่อนกำหนด โดยมีพ่อตาที่เป็นหมอพื้นบ้านคอยดูแลให้จึงทำให้ดีขึ้น(ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเชื่อถือการรักษาโดยหมอพื้นบ้านมาก่อนเลย) และเพราะความอยากรู้จึงแอบเปิดตำราหมอตอนที่พ่อตาไม่อยู่ จนเกิดความรู้สึกชอบ จึงแอบอ่านต่อไปเรื่อยๆจนเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งที่เข้าใจว่าเป็นอาการของคนถูกของ/อาคม(จากการแอบดูตำราหมอโดยไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการอนุญาต) จนต้องมีการครอบครูเพื่อเป็นการทำพิธีแก้ จากนั้นมาก็ทำให้ ได้มีโอกาสศึกษาตำราหมออย่างเป็นทางการและเป็นหมอมาตั้งแต่บัดนั้น  จากการที่หมอเชียรและหมอเล็กเข้าไปค้นพบถึงการทำงานของหมอพื้นบ้านที่ถูกเรียกว่าเป็นหมอเถื่อน จนสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นหมอไม่เถื่อน ได้แล้วในวันนี้ มีวิธีการและลำดับอย่างไรนั้นยังคงเป็นประเด็นที่หลายท่านยังอยากรู้ในรายละเอียดต่อแต่เนื่องด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา  เราจึงต้องจบเรื่องของหมอแตงคุณกิจที่เป็นผู้ให้เรียนเพียงเท่านี้ </p><p>ช่วงท้ายก็เป็นการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นโดยให้ทุกคนพูดถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ และความคาดหวังจากการมาที่โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนในวันนี้ ซึ่งก็ทำให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น และตอนท้ายก่อนกลับก็ร่วมกันร้องเพลงที่แต่งขึ้นโดยอ.บุญธรรม  เทอดเกียรติชาติ  </p><p>เป็นอันว่าวันแรกของการเรียนที่โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนสิ้นสุดลง  เอาเป็นว่าจบการนำเสนอเพียงเท่านี้(ตกผลึกได้แต่เพียงเท่านี้) ถ้าหากว่ามีประเด็นไหนคลาดเคลื่อนไปก็ต้องขอให้เพื่อนนักเรียนให้อภัยและช่วยแก้ไขให้ด้วย(ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ)</p>

  หมายเลขบันทึก: 111935เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม 2007 11:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:29 น. ()สัญญาอนุญาต:


  ความเห็น (4)

  หวัดดีครับ...น้องพรรษกร

  •  ที่บอกว่าได้แค่นี้ พี่ว่ามันมากเหลือเฟือเป็นเย็นแล้วนะครับ...
  • เก็บรายระเอียดได้สุดยอด... สมเป็นลูกศิษย์ (ปรมาจารย์) ภีม เลยครับ...
  • เจอกันวันเปิดเรียนคราวหน้าครับ...

  เปิดเทอมวันแรกปาเข้าไปขนาดนี้แล้ว คุณภาพการลิขิตนะ ไม่ใช่อันอื่น เช่น การกำหนดลมหายใจ ฟังอย่างลึกนะ พูดอย่างนี้เพราะต้องการเทียบเคียงกับตนเองว่ายังไม่ได้ไปถึงไหนเหมือนกัน  นี่ถ้านานๆไปกลางเทอม ปลายเทอม แล้วคุณภาพการลิขิตจะสักขนาดไหน เอารางวัลยอดคุณลิขิตของ ร.ร.เราไปเลย...หรือวุฒิบัตรอย่างที่หมอแตงได้รับจากท่านผู้ว่าฯก็ได้ ไม่แน่นะ....ความดีความชอบในงานรับได้ที่พระอาจารย์ภีมนะ

  สวัสดีพี่ครูราญ กับพี่ครูนงค่ะ

  • ดีจัยที่อุตส่าห์มาทักทายค่ะ
  • ชมกันเกินไปมั้งค่ะไม่ต้องหยอดมากก็ได้ ถ้ามีโอกาสยินดีรับใช้ค่ะ
  • แล้วเจอกันวันเปิดเรียนคราวหน้าเช่นกันค่ะ
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี