นิทานวรรณกรรมกับการสอนคณิตศาสตร์

ในการปฏิบัติการสอนตามสภาพจริงครูส่วนน้อยที่จะได้รับมอบหมายตรงตามสาขาที่เรียนมาน้อยคนนักจะได้นำความรู้เนื้อหาวิชานั้นๆมาเชื่อมโยงใช้กับสภาพจริงในโรงเรียน โดยไม่มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แทรกให้กับนักเรียน

สภาพปัจจุบันนี้ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 - 2

ซึ่งจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีปัญหาขาดครูที่มีความรู้ความชำนาญ

ในสาขาวิชาเฉพาะ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น

ปัญหาในระดับชาติและยากที่จะแก้ไข ทุกโรงเรียนมีครูที่สอนไม่ตรงมาวุฒิ

การศึกษา  ทำให้การจัดการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งในปัจจุบันนี้

โรงเรียนระดับประถมศึกษา ได้จัดการเรียนการสอน ให้ครูผู้สอนสอนแบบ

เหมาหมดทุกวิชาในระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งครูผู้สอน

ไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่ไม่ได้เรียนวิชาเอกและวิชาโท ในระดับปริญญาตรี ทำให้การจัดการการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรซึ่งเป็นปัญหาและทำให้ครูผู้สอนกังวลเป็นอย่างมาก

               ในการปฏิบัติการสอนตามสภาพจริงครูส่วนน้อยที่จะได้รับมอบหมายตรงตามสาขาที่เรียนมาน้อยคนนักจะได้นำความรู้เนื้อหาวิชานั้นๆมาเชื่อมโยงใช้กับสภาพจริงในโรงเรียน   โดยไม่มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์แทรกให้กับนักเรียน     ในการสอนไม่มีใครปฏิเสธว่าเด็กๆชอบนิทาน  การ์ตูน  ชอบเล่นตามเนื้อเรื่องตามนิทาน   ถ้าเด็กได้เล่นและการเล่นนั้นได้ความรู้เด็กจะเรียนอย่างสนุกสนานและมีนิสัยรักการอ่าน    จุดเริ่มต้นของครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากประสบการณ์ในการสอน   จะสังเกตเห็นนักเรียนจะใช้เวลาว่างอยู่กับมุมรักการอ่านในห้องเรียน  ครูเฝ้าสังเกตเด็กว่าจะชอบการ์ตูน นิทาน ลักษณะที่มีภาพประกอบสีสวยงามเพราะหนังสือการ์ตูน  หนังสือนิทาน เป็นสื่อเข้าถึงเด็กง่ายมาก เนื้อเรื่องสนุก  ภาพประกอบสวยงาม ราคาไม่แพง

       
ครูแนะนำหนังสือพร้อมเล่าเรื่องให้นักเรียนฟัง

                    ข้าพเจ้าจัดทำหนังสือนิทานเชิงวรรณกรรมชุดเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกการลบ  ประกอบภาพจำนวน 6 เล่ม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ข้าพเจ้าทราบสภาพปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นั้นอ่านหนังสือไม่ได้จึงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ การสร้างนิทานวรรณกรรมได้สอดแทรกคุณธรรมนำความรู้ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนในห้องและขยายผลในสายชั้น มีการแสดงบทบาทสมมุติเป็นกลุ่มการเรียนรู้ให้นักเรียนสร้างจินตนาการตามเนื้อเรื่องหลังสอนจบ ครูคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจับกลุ่มกันอ่าน   นักเรียนคนใดอ่านยังไม่ได้ก็เปิดดูรูปภาพและนักเรียนที่อ่านได้แล้ว จะอ่านให้ฟังเป็นการสอนคุณธรรมเพื่อนช่วยเพื่อนจากนิทานวรรณกรรมและกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทำโจทย์คณิตศาสตร์ได้   มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้น  ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือตามมุมรักการอ่านของห้องเรียน มุมรักการอ่าน ของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมุมรักการอ่านห้องสมุด นักเรียนอ่านโจทย์และทำโจทย์ปัญหาได้เอง นิทานสร้างเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกและการลบชุดนี้ลงใน  KM.  ของโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ

                ครูผู้สอนและผู้ที่สนใจศึกษาได้และนำแนวการสอนแทรกคุณธรรมนำความรู้เชื่อมโยงวิชาอื่น ๆ ได้  พร้อมจัดการกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของตนเอง และนำไปใช้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียน ให้รู้จัก คิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิจารณญาณ แก้ปัญหา และให้เหตุผลได้ เพราะอ่านหนังสือได้เก่ง

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ

   

นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ

   

นักเรียนใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ

นางเสน่ห์  สังข์ภิรมย์

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

 
       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ สพท.กทม.2

คำสำคัญ (Tags)#นิทาน#คณิตศาสตร์#สพท.กทม.2#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

หมายเลขบันทึก: 111898, เขียน: 16 Jul 2007 @ 08:53 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 14:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ที่ กทม.เขต 2 มีตัวอย่างให้ใช่ไหมคะ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

วรรณกรรมกับการสอนคณิตศาสตร์เรียนคู่กันได้อน่างไรยังนึกไม่ออก ที่หองสมุดมีไหมคะจะขอดู เปิดโอกาศให้ชมนะคะ ขอบคุณล่วงหน้า