สวัสดีปีใหม่ 2549

ต่างกันแค่ 1 วัน แต่ให้ความรู้สึกแตกต่างเป็นปี เมื่อวานเป็นวันสุดท้าย แต่วันนี้เป็นวันเริ่มต้น

         เมื่อวานเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ส่วนวันนี้เป็นวันที่ 1 มกราคม 2549 ระยะเวลาห่าง กัน 1 วัน แต่ความรู้สึกของคนกับรุ้สึกว่าห่างกัน 1 ปี หากเป็น 31 มีนาคม กับ 1 เมษายน เราจะรุ้สึกเฉยๆ ก็แค่ผ่านไปอีก 1 วัน แต่พอ 31 ธันวาคมกับ 1 มกราคม กับกลายเป็นว่าผ่านไปอีก 1 ปี ทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติถูกสรางขึ้นมาอย่างสมดุล สอดคล้องต้องกันไปเรื่อยๆ หมุนเวียนต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ไม่รุ้จุดเริ่มต้น ไม่รู้จุดสุดท้าย รู้แต่ว่ามีเมื่อวาน มีวันนี้แล้วก็มีวันพรุ่งนี้

         เวลาของธรรมชาติไม่มีเส้นแบ่ง ไหลเลื่อนไปอย่างมั่นคงต่อเนื่อง แต่เวลาของมนุษย์ถูกตั้งหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน ออกเป็นปี เป็นเดือน เป็นวัน เป็นชั่วโมง เป็นนาที เป็นวินาที คนเราจึงรุ้สึกแตกต่างเพราะเกณฑ์บอกให้เรารู้สึกแตกต่าง ความรุ้สึกเป็นเรื่องของใจ มาจากใจ มาจากใจที่คิดไปเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ ใจจึงเป็นตัวกำหนด เป็นตัวสั่งการและเป็นตัวกะเกณฑ์เรา เมื่อเราจะเปลี่ยนวิธีคิด จึงต้องเริ่มที่ใจ บ่อยครั้งที่เราอยู่ในที่มืดแต่ในใจกับสว่งไสวอย่างยิ่ง บ่อยครั้งที่เราอยุ่ท่ามกลางเสียงหัวเราะ บรรยากาศแห่งความรื่นรมย์ แต่ใจกับหงอยเหงาเศร้าซึม ใจจึงเป็นตัวกำหนดความคิด กำหนดการกระทำและการแสดงออกของคน เขาจึงให้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงต้องควบคุมใจ เมื่อควบคุมใจได้ ความคิดก็ถูกควบคุมได้ ไม่หลงระเริงกับความสุข ลาภยศสรรเสริญมากเกินไปจนเป็นมัวเมาเมื่อได้มันมา และไม่โศกเศร้าอาลัยมากเกินไปเมื่อไม่ได้หรือเสียมันไป แค่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตก็เปลี่ยนไป

         โลกนี้เป็นของมันอย่างนั้นเอง เป็นสิ่งเดียว เป็นอย่างเดียว เป็นอันหนึ่งอันเดียว ไม่มีขาว ไม่มีดำ เพราะดำก็คือขาวน้อยหรือขาวก็คือดำน้อย ไม่มีร้อน ไม่มีเย็นเพราะเย็นก็คือร้อนน้อย ร้อนก็คือเย็นน้อย มันเป็นอย่างนั้นนั่นเอง ใจเป็นตัวกำหนดว่ามันจะแบ่งเป็นอะไร เมื่อเป็นเช่นนี้ ชีวิตในโลกมนุษย์ของปุถุชนธรรมดาอย่างเราๆ จึงควรจะต้องปรับใจให้เปลี่ยนวิธีคิด เพื่อให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดี โดยการมีความคิดเชิงบวก มองคนอื่นในแง่ดี มองโลกอย่างดีๆ มองทุกสิ่งในแง่ดี เมื่อคิดดี มองดี ก็จะประสงค์ที่จะสิ่งดีๆให้ผู้อื่น โลกนี้ก็จะมีแต่ความสุขมากมายหรือมีความทุกข์น้อยๆ

          ในโอกาสที่ถือเป็นสากลว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของปี 2549 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดช่วยเป็นสิ่งเตือนใจให้คนทุกคนในโลกตระหนักแต่สิ่งดีงามตลอดไป สวัสดีปีใหม่ 2549 แก่ทีมงานของ สคส. ทีมงานจัดทำwww.gotoknow.org ตลอดจนผู้อ่าน รวมทั้งคนไทยทุกคนครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (1)

ประถม ปิ่นพาน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ  ทุกอย่างอยู่ที่ใจ คิดดีแล้วทำดี โลกนี้คงจะน่าอยู่มากนะครับ ขออวยพรให้คุณหมอมีความสุขกับครอบครัวและการทำงานกับสังคมตลอดไปครับ