รายงานผลการจัดตั้งกลุ่ม km

  ติดต่อ

  สาธารณภัย  

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการจัดการ ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านอำนวยการบริหารงานทั่วไป เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดชุมพรให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

สมรรถนะหลัก

1.ด้านการบริหารองค์กร

2.ด้านการบริการประชาชน

3.ด้านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ด้านความเข้าใจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ

5.ด้านการติดต่อประสานงานและให้ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กลุ่ม km

1.นายเมธี หะรังศรี          ประธาน

2.นางสาวจารี ใยนิรัตน์    เลขานุการ

3.นางเสาวณี ขำคม        ผู้ช่วยเลขานุการ

และมีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรเป็นสมาชิกกลุ่มฯ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphondisaster

หมายเลขบันทึก: 1111, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 20:46:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #km#บันทึกกิจกรรม#work#shop#วิสัยทัศน์การจัดการความรู้(kv)

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)