“ ประสานใจ ประสานงาน ”

วันแรกน้ำไม่ไหล ต้องมีบางคนไปอาบน้ำวัด
เดิมเป็นผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านนา  ทำงานดูแลใกล้ชิดโรงเรียน อำเภอจะเป็นผู้ประสาน   บทบาทผู้ช่วยหัวหน้าการฯ   คือ  แม่บ้านดูแลสำนักงานฯ และโรงเรียน    

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่กับโรงเรียนมักจะมีปัญหาด้านการติดต่อประสานงาน    วิเคราะห์ว่า เป็นเพราะไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนม   จึงทำโครงการให้ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมกัน      คิดว่าถ้าได้ใจแล้วจะทำอะไรก็ง่ายขึ้น    การติดต่อประสานงานก็จะง่ายขึ้น  จึงจัดไปสัมมนาที่สัตหีบ  ปี  ๒๕๒๗ – ๒๕๒๘      เป็นเขตทหารสร้างใหม่    ไม่มีความสะดวกสบาย  วันแรกน้ำไม่ไหล  ต้องมีบางคนไปอาบน้ำวัด  การอยู่รวมกันทำกิจกรรมร่วมกัน  ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความผูกพัน  เมื่อกลับมาทำงานง่ายขึ้น  สนิทสนมกันมากขึ้น  การประสานงานสะดวก     ส่งเข้าร่วมการประกวดสำนักงานของเขตการศึกษา ๑๒  ได้ที่ ๑  สรุปคือ เมื่อได้ใจ  ก็จะได้งานตามมาด้วย

ผู้เล่า     นายอารมณ์  บ้านใหม่     รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต ๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ สพท.กทม.2ความเห็น (0)