เชิญชวนสมัครเข้าร่วมชุมชน "Knowledge Management" มหาวิทยาลัยขอนแก่น

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ประสานวิทยาการก้าวไกล ด้วยสายใยศูนย์บริการวิชาการ

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมชุมชน"Knowledge Management"มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชวน "คณะ/ศูนย์/สถาบัน/สำนัก หรือหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ สถาบันเครือข่าย หรือ ท่านที่สนในนำ

 "การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาตน คน หน่วยงาน และ องค์การ"

 เพื่อจะได้ "สร้างเครือข่ายการแลก เปลี่ยน เรียน รู้ การบูรณาการคุณภาพ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย แห่งการวิจัย"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

วิศิษฐ โชติอุทยางกูร
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 

สมัครเข้าร่วมชุมชนครับ

จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลาครับ

ขอบคุณครับ