การต่อต้าน Knowledge Charing

เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันเนื่องจากจะต้องเขียนบล็อกให้ได้ 3 บันทึกจึงต้องแยกแต่ละบันทึกซึ่งก็ต่อเนื่องจากบันทึกที่แล้วในเรื่องสิ่งที่ต่อต้านของการ แบ่งปันความรู้ก็คิดว่าอย่างหนึ่งก็คือช่องว่างระหว่างวัย ความเป็นผู้อาวุโส อายุการทำงานที่มากกว่าหรือการเป็นคนเก่าคนแก่ขององค์กร ที่ยึดถือว่าสิ่งที่ตัวเองทำมาแล้วหรือผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ถึงแม้มีวิธีการหรือระเบียบ กติกาเข้ามาใหม่ก็จะไม่ค่อยยอมรับ

หากเป็นเช่นนี้ก็น่าจะแก้ไขปัญหาได้โดยที่สำคัญที่ควรมีในทุกการแก้ไขปัญหาก็คือ การให้มีการสนับสนุนจากผู้นำองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยน ความรู้ และให้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน มีผลต่อองค์กรในภาพรวมไม่แสดงให้เห็นว่าเป็นผลงานของคนใดคนหนึ่งก็จะสามารถดึงความรู้ของแต่ละคนออกมาโชว์ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าผู้อื่นจะรู้เทคนิคของตนเอง เพราะผลลัพภ์ที่ได้ก็คือความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะสามารถสร้างความภาคภูมใจให้กับทุกคนในองค์กรได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)