การฝึกงานของวันที่ 29/12/48

เริ่มต้นที่เวลา 08.30

ช่วงเช้า

     วันนี้ได้รับมอบหมายให้ทำสื่อการเรียนรู้ขึ้นเว็บ จำนวน 5 เริ่อง แต่ไม่ได้พกคู่มือมาด้วยเลยจำไม่ได้ว่าโรงเรียนอะไรบ้าง วิชาอะไรบ้าง และช่วงชั้นไหนบ้าง แต่จะส่งรายละเอียดไปภายหลังนะค่ะ

ช่วงบ่าย

     ทำสื่อการเรียนรู้ขึ้นเว็บต่อจากช่วงเช้าค่ะ เสร็จไปแล้ว 1 เรื่อง กำลังเริ่มเรื่องที่ 2 แล้ว

     แต่เรื่องที่หนูทำพี่อิสยังไม่ได้นำขึ้นเว็บ คาดว่าคงจะเร็ว ๆ นี้

หากอาจารย์และเพื่อน ๆ สนใจสามารถเข้าไปชมที่

www.bmaeducation.in.th