นิเทศทีมงานสู่มืออาชีพ

การนิเทศเพื่อนคู่คิด

 วันที่ 6-10 ก.ค. 50 ได้มาอบรมการจัดการเรียนรู้ที่โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี มีการเข้ากลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่องเล่าเร้าพลัง ซึ่งในกลุ่มได้กำหนดเป้าหมาย (หัวปลา) คือการนิเทศให้ประสบผลสำเร็จ ดิฉันได้เล่าประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ได้ใช้วิธีการนิเทศให้ทีมงานที่เป็นศึกษานิเทศก์ แต่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานในบทบาทของศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ที่มาจากสำนักงานสามัญจังหวัด โดยให้รับผิดชอบงานหรือโครงการเป็นคู่ ระหว่างศึกษานิเทศก์ สปจ. กับศึกษานิเทศก์ที่มาจาก สศจ. เพื่อให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และนิเทศโดยพาทำ ตั้งแต่การเขียนโครงการ การวางแผนบริหารโครงการ การปฏิบัติงานตามกิจกรรมในโครงการ จนกระทั่งการสรุปและรายงานผล ให้ร่วมไปช่วยเป็นวิทยากรเมื่อข้าพเจ้าไปเป็นวิทยากรอบรมครูที่โรงเรียน และที่สำคัญข้าพเจ้าจะเป็นที่พึ่งทางวิชาการ สามารถให้คำแนะนำแก่ทีมงานได้ จากการใช้วิธีการนิเทศทีมงานด้วยวิธีนี้ทำให้ทีมงานสามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ได้ ดีขึ้นเรื่อย ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (5)

ยินดีด้วยค่ะ   ที่ได้เป็นสมาชิกของบ้าน KM แล้ว หวังว่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดี ๆ จากท่านหัวหน้าอีกนะคะ

 

ขอบคุณอ.วิไลวรรณ ที่ต้อนรับเข้าสู่บ้าน KM คงได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดี ๆ จากอาจารย์ด้วยเช่นกันนะ

someone.. Km person
IP: xxx.143.141.3
เขียนเมื่อ 

ได้มาเข้ารับการอบรมพร้อมกับท่าน หน.ละดา  การอบรมสนุกมาก ด้วยบรรยากาศของการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม  และภาวะผู้นำของท่าน ศน.ละดา  ถ้าเมื่อไหร่อยากย้ายจาก สพท.หนองบัวลำภู ให้คิดถึง สพท.กส.1 เป็นอันดับ 1 นะคะ...

 

รายงานได้รวดเร็วมากค่ะ  Tadsanee

lada
IP: xxx.19.65.206
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น อยากย้ายเมื่อไหร่จะคิดถึง สพท. กส 1 เป็นอันดับแรกแน่นอน