ขุมทรัพย์แห่งอดีต ลายแทงสู่อนาคต (11)

“เมื่อได้รับการเทิดทูนท่านไม่ทะนงตน เมื่อได้รับการทักท้วงท่านไม่ท้อแท้ เมื่อกิจการงานอันยิ่งใหญ่สำเร็จลง ท่านถอนตัวจากไป”

            ผมได้พยายามถอด สกัด บทเรียนในการทำงานที่โรงพยาบาลบ้านตาก ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ในรูปของประสบการณ์ ทักษะ หรือที่เรียกว่า Tacit knowledge ออกมา ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนในการพยายามเขียน สื่อออกมา แต่ก็คงไม่น่าจะได้ครึ่งหนึ่งของที่มีอยู่ สิ่งที่เขียนจึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์แห่งอดีต ลายแทงสู่อนาคต เท่าที่เขียนเล่ามาก็ได้ 10 ตอนพอดี               

             ในทุกๆเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านตาก ผมจะพยายามหาข้อคิดคำคมมาแจ้งแก่กรรมการบริหารทุกเดือน               

              ในครั้งล่าสุดนี้ ข้อคิดคำ คมประจำเดือนได้จากเล่าจื๊อ  ท่านกล่าวไว้ว่า  “เมื่อได้รับการเทิดทูนท่านไม่ทะนงตน เมื่อได้รับการทักท้วงท่านไม่ท้อแท้ เมื่อกิจการงานอันยิ่งใหญ่สำเร็จลง ท่านถอนตัวจากไป                  

               นับแต่นี้ไป เรื่องเล่าของโรงพยาบาลบ้านตาก จากผมก็จะน้อยลงไปเพราะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเหมือนเดิม แต่เป็นสิ่งที่น่าดีใจมากที่ ผลของการพัฒนาคนในช่วงที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านตากได้เข้ามาใช้เว็บบอร์ดของ www.bantakhospital.com  เป็นที่สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้น ท่านผู้อ่านที่สนใจกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลบ้านตาก สามารถแวะเวียนไปดู ไปอ่าน ไปทักทายได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)