ร่วมแรงใจให้ชุมชน เปิดโรงเรียนวัดท่าสะท้อน


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่อบอกกล่าวและขอความสนับสนุน ในความพยายามของชุมชนตำบลชะอวด ที่ต้องการสร้างโรงเรียนวัดท่าสะท้อน อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างให้เป็นโรงเรียนของชุมชน

ร่วมแรงใจให้ชุมชน  เปิดโรงเรียนวัดท่าสะท้อน

 

 

อ้างอิง - รูปภาพ จากเวปไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

 

ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปโรงเรียนวัดท่าสะท้อนโรงเรียนวัดท่าสะท้อน ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เริ่มมีการเรียนการสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ ทำการเรียนการสอนที่วัดท่าสะท้อน โดยพระอาจารย์บุญฤทธิ์ เจ้าอาวาสในตอนนั้นจัดการเรียนการสอน จวบจนประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้มีการเลี้ยงน้ำชาจัดซื้อที่ดินที่ติดกับวัดสร้างโรงเรียน และเข้าสู่ระบบโรงเรียนเป็นโรงเรียนในการสังกัดของรัฐ โดยมี ครูชำนัญเป็นครูใหญ่คนแรก หลังจากนั้น ครูประพันธ์ เขียวชุมนุม เป็นครูใหญ่คนที่ ๒ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนก้าวหน้าไปตามลำดับ มีครูมากถึง ๘ ท่านต่อมาได้มีการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งครูใหญ่อยู่เป็นประจำ ทำให้ทางโรงเรียนก็ประสบปัญหามาตามลำดับโดยจำนวนเด็กนักเรียนและจำนวนครูค่อยๆ ลดลง แต่ยังคงมีครูประมาณ ๔-๕ คน ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ทางชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ต่อมาประมาณปีการศึกษา ๒๕๔๖ ทางโรงเรียนถึงขั้นวิกฤต เนื่องจากไม่มีผู้บริหารและไม่มีครูคนไหนรักษาการแทนได้ จนต้องไปเชิญผู้บริหารโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดท่าสะท้อนมากที่สุุด แต่ด้วยภาระในการบริหารไม่สามารถที่จะมาดูแลได้เต็มที่ จนที่ในสุดประมาณปีการศึกษา๒๕๔๗ จำต้องย้ายนักเรียนครูและพัสดุบางส่วนไปทำการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านศาลาทวดทองเป็นการชั่วคราว ก่อนจะมีผู้บริหารคนใหม่มา จนนำไปสู่การยุบโรงเรียนวัดท่าสะท้อน รวมกับโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองในที่สุดสถานการณ์ล่าสุด


ภายหลังจากที่ตัวแทนชุมชนได้เดินทางไปยื่นหนังสือต่อทางเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช ๓ ทำให้ทางเขตพื้นที่ได้ส่งรองผู้อำนวยการเขตฯ และศึกษานิเทศก์ มารับฟังข้อมูลและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

 

จากวงหารือได้ข้อสรุปว่า ทางเขตฯ ไม่ขัดข้องที่จะเปิดทำการเรียนการสอนโรงเรียนวัดท่าสะท้อนอีกครั้ง แต่ทางเขตฯ แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่า ถ้ามีจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะย้ายกลับมาเพียง ๓๐ คน เขตฯ สามารถสนับสนุนครูได้เพียง ๑ คน ผู้บริหารโรงเรียนอีก ๑ คน รวมเป็น ๒ คน ซึ่งเขตฯ ไม่สามารถรับประกันคุณภาพทางการศึกษาของลูกหลานได้ เพราะครูจำนวนน้อยไม่สามารถดูแลทำการสอนได้ครอบคลุมทุกชั้นเรียน อีกทั้งตำแหน่งนักการภารโรงก็ได้ย้ายไปโรงเรียนชะอวดวิทยาคมแล้วในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทางชุมชนได้ชวนเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าอาวาสวัดท่าสะท้อนและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าสะท้อน มาสรุปการลงพื้นที่ของเขตฯ และปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไป ในที่ประชุม ทางชุมชนรู้สึกผิดหวังกับเขตฯ เนื่องด้วยไม่ได้มองถึงคุณธรรมเลย ยึดกฎระเบียบแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้

และในวันนี้ ชุมชนได้เชิญคุณลำยอง เตียสกุลและทีมงาน เครือข่ายการศึกษาทางเลือกเพื่อเด็ก ได้มาให้ข้อมูลด้าน พรบ. เกี่ยวกับการยุบหรือการคงอยู่ของโรงเรียน พรบ. การส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ที่ปัจจุบัน ชุมชนสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานของตนเองได้

อาจารย์นิวัติ โฮ้แต้กิ้ม อาจารย์ขจรศรี โฮ้แต้กิ้ม มาเล่าบทเรียนและประสบการณ์ในการต่อสู้เรื่องการยุบรวมโรงเรียนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้ทางชุมชนเกิดความรู้สึกร่วมกันที่จะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานเอง

โดยได้ข้อสรุปว่า จะเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนวัดท่าสะท้อนอีกครั้ง ในวันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ นี้ เป็นต้นไป โดยในเบื้องต้นจะทำการระดมครูอาสาจากในชุมชนและเครือข่ายมาร่วมกันสอน จนกว่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่คุณสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนได้๑. ครูอาสา ไม่จำกัดจำนวน ถ้าสามารถมาสอนได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นการดี แต่หากไม่ได้ก็ขอให้ระบุวันที่สามารถมาได้ อีกทั้งขอให้พกพาใจอาสาและเบิกบานในการเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีชีวิตชีวา โดยในทุกคืน จะมีการประชุมสรุปการเรียนการสอนและวางแผนการสอนในวันต่อไป (ติดต่อ ศูนย์พลเมืองเด็กสงขลา ๐๘๑-๕๕๙๕๐๘๗)


๒. อุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ สามารถรับบริจาคแล้วจัดส่งหรือนำมาให้ได้ด้วยตัวเอง ที่โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช


๓. สามารถส่งกำลังใจและแรงสนับสนุนกระบวนการเพื่อนำไปสู่แนวทางชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้ในทุกรูปแ บบ ที่โรงเรียนวัดท่าสะท้อน ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แล้วพบกันที่

โรงเรียนวัดท่าสะท้อน

หมายเลขบันทึก: 109427เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2007 19:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:08 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (6)

ขอให้การร่วมแรงของ ชาวบ้าน ครูอาสา นักเรียน และพี่น้องทุกคนในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จนะครับ จะเป็นกำลังใจ และติดตามต่อไป

แล้วเจอกันที่ โรงเรียนวัดท่าสะท้อนครับ

  • สวัสดีครับ คุณ
    P
  • ขออภัยครับ ที่ตอบช้ามาก
  • ขอบคุณมากครับ สำหรับคำอวยพร
  • ให้กับชาวบ้านในชุมชน ผู้คน และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าสะท้อน
  • ขอให้ความปรารถนาดี ส่งผ่านไปถึงเด็กเหล่านั้นครับ
  • ขอบคุณมากครับ
เจนวิทย์ แก้วสุวรรณ์

สู้ต่อไปเพื่อบ้านเกิด  รู้รักสามัคคี ดีกว่าขัดแย้งกัน ผมดีใจที่เห็นหมู่บ้านของเราจะดีขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันพัฒนา

 

          เอ็ม   เจนวิทย์ แก้วสุวรรณ์

       66 ม.2  ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีรรมราช

เสียดาย และเสียใจที่มาพบกระทู้นี้ช้าไป ผมเป็นลูกศิษย์อาจารประพันธ์ เขียวชุมนุม คนหนึ่งที่ไม่เคยลืมโรงเรียนแห่งนี้ที่เคยสอน ก.ไก่ เคยให้หัดจับดินสอ เคยให้หัดหาปลาข้างโรงเรียน แต่ก้อรู้สึกดีใจที่โรงเรียนกลับมาเปิดอีกครั้ง หากมีอะไหรให้ศิษย์ช่วยเหลือ ติดต่อ 310 ร่มเกล้า 36 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. (55 หมู่ 2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช)

ดีใจด้วยกับน้อง ๆทุกคนที่ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนวัดท่าสะท้อนอีกครั้งตอนโรงเรียนถูกปิดเวลาขับรถผ่านไปเห็นบรรยากาศแล้วรู้สึกไม่ดีเลย พึ่งเปิดเข้ามาเจอกะทู้นี้ ก็เลยอยากส่งกำลังใจให้ทุกคนที่ช่วยกันพัฒนาและช่วยให้โรงเรียนวัดท่าสะท้อนกลับมาเปิดอีกครั้ง โรงเรียนแห่งนี้ก็เป็นแห่งแรกที่สอนให้ฉันได้เรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ มากมาย และไม่อยากให้โรงเรียนนี้ต้องปิดไปอีกครั้งฉะนั้นทุกคนต้องช่วยกันเพื่อเด็ก ๆชาวท่าสะท้อน จะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้าน

ผมขอแสดงความดีใจกับน้องๆทุกคนทีจะได้โรงเรียนกลับมาอีกครั้งเพราะโรงเรียนที่นี่คือโรงเรียนแห่งแรกของผมที่ให้ความรูผม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี