ฅนเรียนผึ้งตัวจริง

การลงภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปประกอบการถ่ายทอดเรื่องการสร้างบล็อกเพื่อบันทึกเรื่องราวที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและ Knowledge Management

   ภาพฅนเรียนผึ้งตัวจริงในภาคเรียนที่ 2/2548 ถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2548 มี 2 ภาพและ 3 version ให้ชมกันดังนี้ (ภาพที่ 1 กับ 2 มีขนาด 600x400 ภาพที่ 3 กับ 4 มีขนาด 668x506 และภาพที่ 5 กับ 6 ซึ่งมีขนาด Full Size) การลงภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปประกอบการถ่ายทอดเรื่องการสร้างบล็อกเพื่อบันทึกเรื่องราวที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและ Knowledge Management (KM) ซึ่งจะถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการสร้างบล็อกและการเขียนบันทึกลงบล็อกพร้อมทั้งลูกเล่นต่างๆ ฉลองเปิดการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับนิสิต) ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นการเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก หวังว่าระบบคงไม่ล่มซะก่อนนะครับ เราจะเริ่มถ่ายทอดประสบการณ์จริงกันวันนี้ (29 ธ.ค.48) เวลา 13.00-15.00 น. ณ.ห้องคอมพิวเตอร์ของภาควิชาฯ วิทยากรได้แก่ beeman ครับ ดูภาพ beeman ใน <Click>

     
   
  ภาพที่ 1 นิสิตที่เรียนวิชาการเลี้ยงผึ้งหรือ Apiculture ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ที่ไม่ได้แต่งกายนิสิตเนื่องจากวันทึ่ถ่ายภาพนี้เป็นวันเสาร์และนัดนิสิตให้มาล้างหีบเลี้ยงผึ้ง แล้วเผอิญให้นิสิตมากันครบทั้ง 14 คน จึงถ่ายภาพไว้ก่อน (วันต่อๆ มา ไม่สามารถถ่ายภาพได้ครบทั้ง 14 คนเลยต้องเอาภาพนี้มาลงประกอบ)  

 

     
     
  ภาพที่ 2 ภาพที่ถ่ายกันเสียเหมือนภาพที่ 1 แต่อิริยาบทแตกต่างกันบ้างตามสภาพของการอยากเป็นดารา จะเห็นว่ามีชายหนุ่มเพียงคนเดียวเท่านั้น ขนาดของภาพนี้และภาพที่ 1 เป็นขนาด 600x400 ครับ ส่วนภาพที่ 3 จะเหมือนภาพที่ 1 และ ภาพที่ 4 จะเหมือนภาพที่ 2 แต่ขนาดของภาพเปลี่ยนไปครับ  

 

 
  ภาพที่ 3 เทียบเท่ากับภาพที่ 1 แต่เป็นขนาด 668x506
   
 
   ภาพที่ 4 เทียบเท่ากับภาพที่ 2 แต่เป็นขนาด 668x506 ส่วนภาพที่ 5 จะเหมือนภาพที่ 3 และภาพที่ 6 จะเหมือนภาพที่ 4 แต่เป็นขนาด Full Size ครับ
   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)