แผนการเรียนรู้ กับครู กศน..

ครูณัฐ
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสายสามัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับครู กศน. ถ้าครูไม่มีใจมุ่งมั่นจริง ๆ คุณภาพจะเกิดได้อย่างไร

 

"ไม่ง่ายเลย  ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ที่มีอายุ ระหว่าง 15 -59 ปี ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544

                ครู กศน. โดยเฉพาะครู ศรช.  ซึ่งอยู่ในพื้นที่แต่ละตำบล  ได้พูดคุยปัญหากับครูณัฐหลายเรื่อง  โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ระดับประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย  ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มีความหลากหลายทั้งอายุ  อาชีพ ประสบการณ์  ครูหนึ่งคนต้องสอนทั้งหมด 8 วิชา ทั้ง 3 ระดับ  โดยเฉพาะวิชาวิทย์  คณิต  อังกฤษ  ซึ่งครูไม่มีความถนัด  และไม่สามารถหาครูผู้อื่นมาสอนแทนได้ 

               ด้วยความรักและห่วงใยครู ขวัญกำลังใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครูมีใจมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้  การช่วยเหลือครู  เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  อย่างน้อย ต้องมี 4 มิติ  คือ  การนิเทศ  การเป็นพี่เลี้ยง  การอบรม   การชี้แนะ 

                และจากการนิเทศติดตามผลอย่างใกล้ชิด  ด้วยความเข้าอกเข้าใจนี่เอง  ทำให้ครูณัฐทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของครู   นั่นคือ การทบทวน  ปรับปรุงเรื่องการทำแผนการสอน หรือแผนการเรียนรู้ใหม่  แผนการเรียนรู้ที่ครูร่วมกันจัดทำจะทำให้แก้ปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนของครู ศรช. ให้มีคุณภาพได้แค่ไหน  อย่างไร  ควรจะเริ่มต้นอย่างไร ครูณัฐต้องมาวางแผนการทำงานเป็นขั้น ๆ ไป

               "เด็กชายคนหนึ่งเฝ้ามองผีเสื้อดิ้นรนออกจากดักแด้  ด้วยความสงสารเขาจึงใช้ปลายมีดกรีดผ่าให้มันออกมาโดยง่าย  แต่ผีเสื้อตัวนั้นก็ไม่สามารถโบยบินขึ้นมาได้  เพราะธรรมชาติต้องการให้มันพัฒนาปีกให้แข็งแรงด้วยการดิ้นรนออกจากตัวดักแด้  เด็กชายทำให้ชิวิตของผีเสื้อนั้นสะดวกง่ายดายเกินไป  จนมัน ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้" 

(จากคุณเฉลิมชัย  พันธ์เลิศ  นศ.ปริญญาเอก  ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

                 บทความนี้ ให้ข้อคิดกับครูณัฐว่า  ครูเราอบรมบ่อยมาก  การอบรมแต่ละครั้ง ครูเป็นผู้รับฟังมากกว่า  (และตอบว่า  ดีครับผม  เหมาะสมครับท่าน)   ครูไม่กล้าสะท้อนผลออกมาว่า  นำไปใช้ได้หรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  ทุกอย่างจึงเป็นลักษณะการลอกเลียนแบบ  ทำตามที่เจ้านายสั่งโดยไม่ได้คิดพัฒนาตนเอง

                 เราจึงเริ่มมีการจัดการความรู้กันใหม่   เราครู กศน.อำเภอจุน  มีการประชุมกันทุกวันจันทร์  ครูทุกคนเล่าเรื่องให้ครูณัฐฟังอย่างเปิดเผย  จริงใจ  ปัญหาต่าง ๆ ที่ครูไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  การพูดคุยกันบ่อยๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการครูทุกคนเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ทำให้มองเห็นทางออกของปัญหา  ตกลงทุกคนอยากทำแผนการสอนใหม่  และแผนการสอนจะต้องเป็นแผนการเรียนรู้ที่สำเร็จรูป   นั่นคือ มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละวิชา  มีใบความรู้  มีใบงาน แบบทดสอบ เบ็ดเสร็จอยู่ในเล่มเดียวกัน  ครูทุกคนสามารถนำไปใช้สอนได้เลย  โดยถ่ายเอกสารแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆเพื่อเตรียมการสอนจากแผนการสอนได้เลย  และครูทุกคนไม่ว่าสอนวิชาอะไรก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างเข้าใจในเนื้อหาที่สอน

              จากการที่เราร่วมกันคิด   ร่วมกันทำแผนการสอนนี้ ทำให้ผู้บริหารระดับจังหวัดเห็นความสำคัญ เห็นความมุ่งมั่นที่เราจะพัฒนาการเรียนการสอนของเรา  ท่านจึงให้ครูณัฐเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู กศน.ทั้งจังหวัดพะเยา  โดยครูทุกคนร่วมกันทำแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  เหนื่อยมาก  สนุกมาก  3  วันเต็ม ๆ  ครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะทุกคนเห็นความสำคัญจากการวิเคราะห์และสรุปเป็น mind mapping  เร่งทำจนเสร็จ  ครูณัฐกลับมาจากปฏิบัติธรรม   ครูทุกอำเภอรีบนำมาส่งและรายงานตัวกันใหญ่ 

               ขอบคุณ ครู ศรช.พะเยาทุกคน  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น  ขั้นตอนต่อไปเมื่อครูนำแผนการเรียนรู้ทั้ง 24เล่มนี้ไปใช้แล้ว   ผลเป็นอย่างไร  เราจะมีการวิพากษ์  วิจารณ์  ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอีกครั้งในเดือนตุลาคม  ซึ่งถ้าสำเร็จแล้วเราจะเผยแพร่ต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.

คำสำคัญ (Tags)#แผนการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 107871, เขียน: 01 Jul 2007 @ 22:11 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก


ความเห็น (15)

ครู กศน.ภาคอีสาน
IP: xxx.24.192.88
เขียนเมื่อ 
ดีใจครับ ที่ครูณัฐมาเล่าให้ฟัง ทำให้มองเห็นความก้าวหน้าในการทำงานของครู ศรช. รวมทั้งคุณภาพที่จะตามมา
ครูณัฐ
IP: xxx.143.130.82
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากค่ะที่มาเยี่ยม ครูณัฐพยายามให้กำลังใจครูตลอด ถึงเราจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว แต่เราก็ได้เงินเดือนตามวุฒิ ได้อยู่กับครอบครัว ได้ดูแลพ่อแม่ กศน.ยังเปิดโอกาสให้เราไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการตลอด และถ้าเราทำงานครบ 15 ปี อายุ 55 ปี เราก็สามารถขอรับบำนาญจากประกันสังคมได้เหมือนกัน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความสุขกับการทำงาน แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะ ครูณัฐจะอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจครูทุกคนค่ะ เพราะครู กศน.เป็นกำลังสำคัญของ กศน. และเป็นผู้ที่จะตอบได้ว่า กศน.มีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร
ทรายทอง
IP: xxx.172.203.163
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนของครูณัฐจังเลย เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับ กศน.อื่น

พรพิมล แผ่นทอง
IP: xxx.25.210.199
เขียนเมื่อ 

หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ใกล้จะเรียนจบในเดือนตุลาคม 52 นี้แล้วก็กลัวตกงานอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็จะเอาครูณัฐมาเป็น ไอดอลไว้ค่ะ เพราะเป็นต้นแบบที่ดีค่ะ หนูก็อยากไปทำงานพะเยาเหมือนกัน อยากจะร่วมงานกับครูณัฐบ้างจังค่ะ สู้ๆๆนะค่ะ

123
IP: xxx.26.118.222
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจครู ศรช.อย่างน้อยก็มีหนึ่งคนที่ไม่ดูถูกครู ศรช.

ว่าเป็นได้แค่วัสดุสิ้นเปลือง(เจ็บมาก)

กระท้อน
IP: xxx.26.118.222
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าใครที่ดูถูกครู ศรช. อยากรู้ว่ามีคนหัวอกเดียวกันด้วยหรือนี้ ข้าราชการ กศน.แถวอีสานใต้ก็พูดกับครู ศรช.แบบนี้แหละ พวกเธอก็เป็นได้แค่วัสดุสิ้นเปลือง

ใช้แล้วทิ้งไป

fonnarak
IP: xxx.27.125.139
เขียนเมื่อ 

อยากให้มีแบบครูณัฐ ทุกๆพื้นที่จังเลยคะ กศน. ไม่ค่อยมีคนคิดนอกกรอบเท่าไหร่นัก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยนั้น จำเป็นต้องผลิกแพลงเป็นอย่างมาก

ครูอีฟ กศน.
IP: xxx.123.52.130
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนของครูณัฐจังเลยคะ ถ้าได้คงดีขอบคุณค่ะ ครู ศรช.อย่างพวกหนูอยากใ้ห้มีคนเห็นว่าเรามีตัวตนอยู่บนโลกนี้เหมือนกัน

กิ๊ก
IP: xxx.123.214.16
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ คือ กำลัง จะไปสอบ ข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ อัตราจ้าง กศน ค่ะ

ไม่รู้เตรียมตัวมาค่ะ ไม่ได้จบครู อยากเห็นแนว แผนการสอน ของ กศน ค่ะ

จนปัญญาค่ะ

จบใหม่ค่ะ

พงศธร
IP: xxx.173.227.61
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมกำลัง จะไปสอบ ข้อเขียน อัตราจ้าง กศน ครับ

อย่ากรบกวนวิธีเขียนแผนการสอน ของ กศน. หน่อยครับ

อัฏชญา
IP: xxx.19.66.244
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนทั้ง 8 วิชาเลยคะจะได้สอนตามแผนเพราะไม่ได้จบครูแต่ก็สอนไปตามความเข้าใจของตัวเอง

ชานนท์
IP: xxx.19.65.12
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนทั้ง 8 วิชา ต้องช่วยกันทำ ช่วยการเผยแพร่ ช่วยการพัฒนาการสอน

http://www.rr.in.th/web/gsn_web/ เว็บบ้านพักครู ศรช. มีหนังสือและคู่มือครู เพื่อทำแผนการสอน

ครูละเซ็ง
IP: xxx.205.242.19
เขียนเมื่อ 

ข้าราชการ กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม ต้องการความง่ายโดยไม่คำกนึงถึงความจริง...ทุกครั้งที่มีการขอความคิดเห็น ก็ต้องการคำตอบว่า..ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน...จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ดูแปลกจากครูคนอื่นเพราะแต่ละคนกลัวการโดนกลั่นแกล้งในการทำงาน

ชัชชญา ม้่นเขียว
IP: xxx.108.97.226
เขียนเมื่อ 

ขอให้ครู ศรช. สู้ๆๆๆนะเงินนะได้ไม่เท่าไร ... แต่ ... อยู่ที่ใช้

สาธิกา แพงชารี
IP: xxx.52.32.24
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการเรียนรู้แบบบรูณาการภาคเรียนที่1/2554ค่ะ