GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนการเรียนรู้ กับครู กศน..

การจัดการศึกษานอกโรงเรียน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสายสามัญ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอะไรที่ยากมากสำหรับครู กศน. ถ้าครูไม่มีใจมุ่งมั่นจริง ๆ คุณภาพจะเกิดได้อย่างไร

 

"ไม่ง่ายเลย  ที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ที่มีอายุ ระหว่าง 15 -59 ปี ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544

                ครู กศน. โดยเฉพาะครู ศรช.  ซึ่งอยู่ในพื้นที่แต่ละตำบล  ได้พูดคุยปัญหากับครูณัฐหลายเรื่อง  โดยเฉพาะเรื่องการจัดการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ระดับประถม  ม.ต้น  ม.ปลาย  ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่มีความหลากหลายทั้งอายุ  อาชีพ ประสบการณ์  ครูหนึ่งคนต้องสอนทั้งหมด 8 วิชา ทั้ง 3 ระดับ  โดยเฉพาะวิชาวิทย์  คณิต  อังกฤษ  ซึ่งครูไม่มีความถนัด  และไม่สามารถหาครูผู้อื่นมาสอนแทนได้ 

               ด้วยความรักและห่วงใยครู ขวัญกำลังใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ครูมีใจมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จได้  การช่วยเหลือครู  เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน  อย่างน้อย ต้องมี 4 มิติ  คือ  การนิเทศ  การเป็นพี่เลี้ยง  การอบรม   การชี้แนะ 

                และจากการนิเทศติดตามผลอย่างใกล้ชิด  ด้วยความเข้าอกเข้าใจนี่เอง  ทำให้ครูณัฐทราบถึงปัญหาและวิธีแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการของครู   นั่นคือ การทบทวน  ปรับปรุงเรื่องการทำแผนการสอน หรือแผนการเรียนรู้ใหม่  แผนการเรียนรู้ที่ครูร่วมกันจัดทำจะทำให้แก้ปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนของครู ศรช. ให้มีคุณภาพได้แค่ไหน  อย่างไร  ควรจะเริ่มต้นอย่างไร ครูณัฐต้องมาวางแผนการทำงานเป็นขั้น ๆ ไป

               "เด็กชายคนหนึ่งเฝ้ามองผีเสื้อดิ้นรนออกจากดักแด้  ด้วยความสงสารเขาจึงใช้ปลายมีดกรีดผ่าให้มันออกมาโดยง่าย  แต่ผีเสื้อตัวนั้นก็ไม่สามารถโบยบินขึ้นมาได้  เพราะธรรมชาติต้องการให้มันพัฒนาปีกให้แข็งแรงด้วยการดิ้นรนออกจากตัวดักแด้  เด็กชายทำให้ชิวิตของผีเสื้อนั้นสะดวกง่ายดายเกินไป  จนมัน ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้" 

(จากคุณเฉลิมชัย  พันธ์เลิศ  นศ.ปริญญาเอก  ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

                 บทความนี้ ให้ข้อคิดกับครูณัฐว่า  ครูเราอบรมบ่อยมาก  การอบรมแต่ละครั้ง ครูเป็นผู้รับฟังมากกว่า  (และตอบว่า  ดีครับผม  เหมาะสมครับท่าน)   ครูไม่กล้าสะท้อนผลออกมาว่า  นำไปใช้ได้หรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  ทุกอย่างจึงเป็นลักษณะการลอกเลียนแบบ  ทำตามที่เจ้านายสั่งโดยไม่ได้คิดพัฒนาตนเอง

                 เราจึงเริ่มมีการจัดการความรู้กันใหม่   เราครู กศน.อำเภอจุน  มีการประชุมกันทุกวันจันทร์  ครูทุกคนเล่าเรื่องให้ครูณัฐฟังอย่างเปิดเผย  จริงใจ  ปัญหาต่าง ๆ ที่ครูไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง  การพูดคุยกันบ่อยๆ  ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการครูทุกคนเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ทำให้มองเห็นทางออกของปัญหา  ตกลงทุกคนอยากทำแผนการสอนใหม่  และแผนการสอนจะต้องเป็นแผนการเรียนรู้ที่สำเร็จรูป   นั่นคือ มีการวิเคราะห์สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละวิชา  มีใบความรู้  มีใบงาน แบบทดสอบ เบ็ดเสร็จอยู่ในเล่มเดียวกัน  ครูทุกคนสามารถนำไปใช้สอนได้เลย  โดยถ่ายเอกสารแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆเพื่อเตรียมการสอนจากแผนการสอนได้เลย  และครูทุกคนไม่ว่าสอนวิชาอะไรก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างเข้าใจในเนื้อหาที่สอน

              จากการที่เราร่วมกันคิด   ร่วมกันทำแผนการสอนนี้ ทำให้ผู้บริหารระดับจังหวัดเห็นความสำคัญ เห็นความมุ่งมั่นที่เราจะพัฒนาการเรียนการสอนของเรา  ท่านจึงให้ครูณัฐเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครู กศน.ทั้งจังหวัดพะเยา  โดยครูทุกคนร่วมกันทำแผนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  เหนื่อยมาก  สนุกมาก  3  วันเต็ม ๆ  ครูทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะทุกคนเห็นความสำคัญจากการวิเคราะห์และสรุปเป็น mind mapping  เร่งทำจนเสร็จ  ครูณัฐกลับมาจากปฏิบัติธรรม   ครูทุกอำเภอรีบนำมาส่งและรายงานตัวกันใหญ่ 

               ขอบคุณ ครู ศรช.พะเยาทุกคน  ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  นี่เป็นเพียงการเริ่มต้น  ขั้นตอนต่อไปเมื่อครูนำแผนการเรียนรู้ทั้ง 24เล่มนี้ไปใช้แล้ว   ผลเป็นอย่างไร  เราจะมีการวิพากษ์  วิจารณ์  ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงอีกครั้งในเดือนตุลาคม  ซึ่งถ้าสำเร็จแล้วเราจะเผยแพร่ต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): แผนการเรียนรู้
หมายเลขบันทึก: 107871
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 15
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (15)

ดีใจครับ ที่ครูณัฐมาเล่าให้ฟัง ทำให้มองเห็นความก้าวหน้าในการทำงานของครู ศรช. รวมทั้งคุณภาพที่จะตามมา
ขอบคุณมากค่ะที่มาเยี่ยม ครูณัฐพยายามให้กำลังใจครูตลอด ถึงเราจะเป็นลูกจ้างชั่วคราว แต่เราก็ได้เงินเดือนตามวุฒิ ได้อยู่กับครอบครัว ได้ดูแลพ่อแม่ กศน.ยังเปิดโอกาสให้เราไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการตลอด และถ้าเราทำงานครบ 15 ปี อายุ 55 ปี เราก็สามารถขอรับบำนาญจากประกันสังคมได้เหมือนกัน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความสุขกับการทำงาน แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะ ครูณัฐจะอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจครูทุกคนค่ะ เพราะครู กศน.เป็นกำลังสำคัญของ กศน. และเป็นผู้ที่จะตอบได้ว่า กศน.มีคุณภาพหรือไม่ อย่างไร

อยากได้แผนการสอนของครูณัฐจังเลย เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับ กศน.อื่น

หนูก็เป็นคนหนึ่งที่ใกล้จะเรียนจบในเดือนตุลาคม 52 นี้แล้วก็กลัวตกงานอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็จะเอาครูณัฐมาเป็น ไอดอลไว้ค่ะ เพราะเป็นต้นแบบที่ดีค่ะ หนูก็อยากไปทำงานพะเยาเหมือนกัน อยากจะร่วมงานกับครูณัฐบ้างจังค่ะ สู้ๆๆนะค่ะ

ขอขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจครู ศรช.อย่างน้อยก็มีหนึ่งคนที่ไม่ดูถูกครู ศรช.

ว่าเป็นได้แค่วัสดุสิ้นเปลือง(เจ็บมาก)

ไม่ทราบว่าใครที่ดูถูกครู ศรช. อยากรู้ว่ามีคนหัวอกเดียวกันด้วยหรือนี้ ข้าราชการ กศน.แถวอีสานใต้ก็พูดกับครู ศรช.แบบนี้แหละ พวกเธอก็เป็นได้แค่วัสดุสิ้นเปลือง

ใช้แล้วทิ้งไป

อยากให้มีแบบครูณัฐ ทุกๆพื้นที่จังเลยคะ กศน. ไม่ค่อยมีคนคิดนอกกรอบเท่าไหร่นัก การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยนั้น จำเป็นต้องผลิกแพลงเป็นอย่างมาก

อยากได้แผนการสอนของครูณัฐจังเลยคะ ถ้าได้คงดีขอบคุณค่ะ ครู ศรช.อย่างพวกหนูอยากใ้ห้มีคนเห็นว่าเรามีตัวตนอยู่บนโลกนี้เหมือนกัน

อาจารย์ค่ะ คือ กำลัง จะไปสอบ ข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ อัตราจ้าง กศน ค่ะ

ไม่รู้เตรียมตัวมาค่ะ ไม่ได้จบครู อยากเห็นแนว แผนการสอน ของ กศน ค่ะ

จนปัญญาค่ะ

จบใหม่ค่ะ

อาจารย์ครับ ผมกำลัง จะไปสอบ ข้อเขียน อัตราจ้าง กศน ครับ

อย่ากรบกวนวิธีเขียนแผนการสอน ของ กศน. หน่อยครับ

อยากได้แผนการสอนทั้ง 8 วิชาเลยคะจะได้สอนตามแผนเพราะไม่ได้จบครูแต่ก็สอนไปตามความเข้าใจของตัวเอง

อยากได้แผนการสอนทั้ง 8 วิชา ต้องช่วยกันทำ ช่วยการเผยแพร่ ช่วยการพัฒนาการสอน

http://www.rr.in.th/web/gsn_web/ เว็บบ้านพักครู ศรช. มีหนังสือและคู่มือครู เพื่อทำแผนการสอน

ข้าราชการ กศน. จังหวัดสมุทรสงคราม ต้องการความง่ายโดยไม่คำกนึงถึงความจริง...ทุกครั้งที่มีการขอความคิดเห็น ก็ต้องการคำตอบว่า..ดีครับผมเหมาะสมครับท่าน...จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ดูแปลกจากครูคนอื่นเพราะแต่ละคนกลัวการโดนกลั่นแกล้งในการทำงาน

ขอให้ครู ศรช. สู้ๆๆๆนะเงินนะได้ไม่เท่าไร ... แต่ ... อยู่ที่ใช้

อยากได้แผนการเรียนรู้แบบบรูณาการภาคเรียนที่1/2554ค่ะ