เมื่อวันที่  23ธ.ค. 2548  วันนี้พี่ที่ประจำอยู่ห้องผลิตสื่อไปต่างจังหวัด   คือไปถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอ   ผู้ว่าการประปาเปิดโครงการนำประปาดื่มได้ที่จังหวัดนครราชสีมา  (ยกเว้นพี่ไก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิค)   พี่เอกผู้อำนวยการกองผลิตสื่อให้ผมตุลาและอติกานต์จัดของและรวบรวมอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ  ที่ได้จัดทำขึ้นเอง    และพวกพี่ ๆ ที่เป็นนักนิเทศสัมพันธ์ช่วยกันจัดทำบางส่วนมาเพ็คใส่กล่องเพื่อที่จะได้เตรียมไปงานโบลลิ่งวันพรุ่งนี้   และพวกผมได้รับเสื้อมาคนละ 1 ตัว  เป็นเสื้อยืดที่พี่ไก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิคได้ออกแบบและจัดทำขึ้น 

     ในตอนบ่ายพี่ไก่ได้สอนโปรแกรม   Adobe page maker แต่ผมฟังได้เพียงครู่เดียวเท่านั้น  เพราะว่าผมต้องไปปริ้นเอกสารจำนวนมาก  ตุลาและอติกานต์ได้ฟังจนพี่ไก่อธิบายจบจากนั้นพี่ไก่ให้ลองหัดเล่นโปรแกรมดู  (พี่ไก่เคยเป็นอาจารย์สอน ที่มหาวิทยาลันราชภัฎเพชรบุรี โดยสอนนักศึกษา  คณะนิเทศศาสตร์)  มาก่อนที่จะทำงานที่ประปา 

     และในตอนเย็นๆ  พวกพพี่ๆ ที่ไปถ่ายรูปที่นครราชสีมา  ได้เดินทางกลับมาที่การประปาและได้นัดหมายงานวันอาทิตย์   กับพวกผมทั้ง 3 คนให้ไปช่วยถ่ายภาพและภาพถ่ายวีดีโอโดยนัดเวลา 07.30 ให้มาพร้อมกันที่เมเจอร์รัชโยธิน