วันนี้ในช่วงเช้าที่โรงพิมพ์ไม่ค่อยยุ่งเท่าไรนัก เพราะงานเริ่มซาไปหมดแล้วครับ ผมก็เลยได้ตัดกระดาษไป 1 ห่อครับ

     พอตกช่วงบ่ายก็เริ่มมีงานมาอีกครับ แต่เป็นงานเข้าเล่มครับ ประมาน 20 เล่มครับ ทำเสร็จก็เลิกงานครับ