วันนี้ไม่ได้ไปฝึกงานครับ ต้องไปลงทะเบียนย้อนหลังครับ