ชัยฤทธิ์ 28

21 ธันวาคม 2548 ตัดกระดาษออโตเมติก

     วันนี้ก็ได้เริ่มต้นงานด้วยการตัดกระดาษอีกครับ จากแผ่นใหญ่เป็น A3 จาก A3 เป็น A4 พอตัดเสร็จ อาจารย์บัญชาก็มาสอนการตั้งค่าเครื่องตัดกระดาษ ให้เครื่องสามารถตัดแบบอัติโนมัติ โดยให้ส่วนที่ตัดมีขนาดเท่ากันครับ ขั้นแรกก็จะทำการใส่ขนาดของกระดาษก่อนครับว่าเราจะตัดขอบออกไปเท่าไร จากนั้นก็ให้ทำการใส่ขนาดที่จะตัดออกไป ซึ่งเครื่องสามารถตัดได้เล็กสุดก็ขนาด 0.1 mm ครับ ค่าต่อไปที่จะใส่ลงไปก็จะเป็นจำนวนครั้งที่เราต้องการจะให้เครื่องตัดครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

     พอตอนบ่ายก็มีงานเย็บเล่มอีกเล่มสองเล่มครับ แล้วก็กลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของชัยฤทธิ์ความเห็น (0)