เกณฑ์การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ขอบข่ายของวิทยานิพนธ์สาขา QM มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาระสำคัญ ประกอบด้วย

  1.ขอบข่ายของการวิจัย
  2.เกณฑ์การเขียนชื่อเรื่อง
  3.เกณฑ์การพิจารณา3บท
  4.เกณฑ์การพิจารณา บทที่1-2-3
โปรด download  แฟ้ม POWERPOINT ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิทยานิพนธ์-ภาค2-2548ความเห็น (2)

kridsada :
IP: xxx.170.174.99
เขียนเมื่อ 

Read it please and check on your proposal

KK

นายดนุพล เจนจบเขต
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
หัวข้อวิจัย การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้กับองค์กรการศึกษาเอกชน(TQA) : กรณีศึกษา โรงเรียนภัทรนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม