เทิดไท้องค์ราชัน

กอไผ่
เทิดไท้องค์ราชัน

                                         

เทิดไท้องค์ราชัน

พระมิ่งขวัญชนชาวไทย

ธ  ดั่งร่มโพธิ์ไทร

คอยห่วงใยราษฏ์เรื่อยมา

เหนือใต้ตกอีสาน

เเดนกันดาร  ธ ทรงฝ่า

ช่วยเหลือปวงประชา

ทุกแหล่งหล้าได้ร่มเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสน

คำสำคัญ (Tags)#กลอน

หมายเลขบันทึก: 104755, เขียน: 20 Jun 2007 @ 10:15 (), แก้ไข: 04 Apr 2012 @ 19:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

วฒิ
IP: xxx.157.246.69
เขียนเมื่อ 
ได้อ่านเเล้วเพราะมาก
mesorry
IP: xxx.149.25.225
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.124.175
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ส.พัน.๑๒ รอ. ส.ต.สนธยา
IP: xxx.25.113.108
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา