เสียงประหลาด

มารยาทในห้องประชุม

ท่านมีความคิดเห็นประการใด ในห้องประชุม ขณะกำลังประชุม มีเสียงโทรศัพท์เสียงประหลาดๆๆ ดัง ครั้งที่ 1   ครั้งที่2  ....และอีกหลายครั้ง ตลอดการประชุม. เสียงประหลาด นั้น เกิดขึ้นระหว่างการประชุม และผู้เข้าประชุมส่วนหนึ่งเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารระดับสูงแห่งหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เลขานุการศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)