19/12/48

      วันนี้ไม่มีงานทั้งวันเลยครับ อยู่ที่ตึกโทรทัศน์ช่วยพี่เขาเก็บของเล็กๆน้อยๆ เช่น จัดเก็บม้วนเทปให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น  จัดเก็บสายไฟโดยทำการม้วนใหม่เพื่อให้เป็นระเบียบ