คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้

  ติดต่อ

  หน่วยราชการต้องจัดส่ง ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙  

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้

 เอกสารที่ ก.พ.ร เผยแพร่สำหรับหน่วยราชการ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ สามารถ Click ได้ครับ

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ สอบถามได้ที่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 576
 เอกสารที่ต้องส่งตามรายละเอียดที่กำหนดในภาคผนวก ก. ให้ส่งเป็นเอกสาร 2 ชุด และ save ข้อมูลลงแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งไปที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2549

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 10018, เขียน: , แก้ไข, 2013-05-12 09:05:36+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)