คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หน่วยราชการต้องจัดส่ง ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้

 เอกสารที่ ก.พ.ร เผยแพร่สำหรับหน่วยราชการ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ สามารถ Click ได้ครับ

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ สอบถามได้ที่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 576
 เอกสารที่ต้องส่งตามรายละเอียดที่กำหนดในภาคผนวก ก. ให้ส่งเป็นเอกสาร 2 ชุด และ save ข้อมูลลงแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งไปที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2549

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

10018

เขียน

18 Dec 2005 @ 10:06
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก