อนุทิน 99772 - ฐิติมาพร ยิ่งคำแหง

 ปฏิสสาร ( Antimatter) คือส่วนประกอบของแนวคิดเกี่ยวกับปฏิอนุภาคของสสาร โดยที่ปฏิสสารประกอบด้วยปฏิอนุภาคในทำนองเดียวกันกับที่สสารปรกติประกอบขึ้นด้วยอนุภาค ตัวอย่างเช่น ปฏิอิเล็กตรอน (หรือโพสิตรอน คืออิเล็กตรอนที่มีขั้วเป็นบวก) 1 ตัว และแอนติโปรตอน (โปรตอนที่มีขั้วเป็นลบ) 1 ตัว สามารถรวมตัวกันเกิดเป็นอะตอมแอนติไฮโดรเจนได้ ในทำนองเดียวกันกับที่อิเล็กตรอน 1 ตัวกับโปรตอน 1 ตัวสามารถรวมกันเป็นอะตอมไฮโดรเจนที่เป็น "สสารปกติ" ได้ หากนำสสารและปฏิสสารมารวมกัน จะเกิดการทำลายล้างกันในทำนองเดียวกับการรวมอนุภาคและปฏิอนุภาค ซึ่งจะได้โฟตอนพลังงานสูง (หรือรังสีแกมมา) หรือคู่อนุภาค-ปฏิอนุภาคอื่น ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ว่า ทำไมเอกภพที่เราสังเกตได้จึงมีแต่สสารเกือบทั้งหมด มีที่แห่งอื่นอีกหรือไม่ที่มีแต่ปฏิสสารเกือบทั้งหมดเหมือนกัน และอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถนำปฏิสสารมาใช้งาน การที่มีสสารกับปฏิสสารอยู่อย่างไม่สมดุลในเอกภพที่เรามองเห็น เป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังไขไม่ออกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวิชาฟิสิกส์ กระบวนการที่ทำให้เกิดการไม่สมดุลระหว่างอนุภาคกับปฏิอนุภาคนี้ เรียกชื่อว่า แบริโอเจเนซิ

เขียน 17 Oct 2011 @ 12:20 () แก้ไข 17 Oct 2011 @ 12:27, ()


ความเห็น (0)