อนุทิน 99737 - Sasinand

  ติดต่อ

Thai PBS กำลังรายงาน กรมชลฯ ไม่สามารถปิดประตูน้ำพระอินทร์ราชาได้ เพราะประชาชนไม่ยอม... http://fb.me/14bjGSCbb ต้องยอมรับว่าการไม่มีเอกภาพในการทำงาน การที่นักวิชาการทะเลาะกันเอง ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงนำไปเสนอรัฐบาล จึงทำให้ระบบรวนทั้งหมด สุดท้ายก็นำไปสู่ปัญหาอุทกภัยทั้งๆ ที่น้ำมวลใหญ่ที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนใหญ่ๆนั้นบริหารจัดการได้ ดร.สมิทธิ
  เขียน:  

ความเห็น (0)