อนุทิน 99712 - หมอสุข

ช่วงนี้เห็นได้ชัดเจนถึงผลของข้อมูลข่าวสารต่อผู้คน น้ำท่วมหรือไม่ จะอพยพไหม ไปไหนดี ที่ไหนให้จอดรถได้และปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ คงจะถึงเวลาที่จะมีตัวหลักหรือตัวกลางประสานข้อมูลสิบทิศ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ สรุปอย่างถูกต้อง ฉับไว

เขียน 16 Oct 2011 @ 09:10 ()


ความเห็น (0)