อนุทิน 99336 - ถาวร

  ติดต่อ

  วานนี้ก่อนเข้าเวร ไปประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันผู้ป่วยพลัดตก/หกล้มที่ห้องประชุมงานบริการพยาบาลมีโอกาสนำเสนอโครงการพัฒนางานเรื่องนี้ที่ทำในหอผู้ป่วยจิตเวชมา10กว่าปีแล้ว เสนอนวัตกรรมที่ได้และแบบประเมินใหม่ๆที่ใช้สำหรับผู้ป่วยจิตเวชโดยเฉพาะ ได้แรงใจแรงเชียร์ รู้สึกภูมิใจ มีกำลังใจที่จะเดินหน้า

  รวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะป้องกันความเสี่ยงท้ายสุดได้เกิดCopขึ้นมา  มุ่งมั่นเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของเรา ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาต่อไปค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณอาจารย์หมอป.และคุณหนูรีค่ะ