อนุทิน 99266 - พัดศรีเรือง

RT @ittipat_Rw: 8.24 นครสวรรค์ยังไหลเขามาในเทศบาลมากกว่าเดิมบางจุด1.50 ม.บางจุด50ซม. นายกเทศมนตรี บอก มั่นใต50:50 ทานน้ำให้อยู่

เขียน 11 Oct 2011 @ 08:30 () แก้ไข 11 Oct 2011 @ 09:04, ()


ความเห็น (0)