อนุทิน 99252 - พัดศรีเรือง

RT @paisalvision: RT @MrVop:ุดีเปรสชันลูกใหม่ 23W จะผ่านฟิลปินส์ ตรงมาที่ ตต เฉียงใต้ของจีนใกล้เวียดนาม พายุนี้จะได้ชื่อว่า “บันยัน” ถ้าความ

เขียน 11 Oct 2011 @ 06:56 () แก้ไข 11 Oct 2011 @ 07:13, ()


ความเห็น (0)