อนุทิน 99128 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

  ติดต่อ

9 Simple Steps for Proactive Public Relations

PR Needs To Shift From Reactive To Proactive

Pull PR is strategic, push is inherently tactical

วันนี้เป็นวันชี้อนาคตใหม่ สอบสัมภาษณ์เข้าสู่ตำแหน่งงานใหม่ รวบรวมกำลังใจให้ตัวเอง...โอม เพี้ยง ^__^

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

http://www.eventpro.in.th/event/6170 อบรม กลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเชิงรุก (Proactive Marketing PR)