อนุทิน 9887 - ภูสุภา

ไชโย!!! เมล็ดขนุนที่เพาะไว้ งอกแล้ว !!!
เมื่อสองวันเห็นรำไร  วันนี้ต้นสูงสุด..สามเซ็นติเมตรแล้ว  คืนนี้หลังเลิกงาน(นอก)ต้องขุด แซะย้ายลงถุงดำแล้ว  ไม่อย่างนั้นรากติดกับดินที่เพาะไว้เกินไป ตอนดึงจะขาด..ไม่รอด

เมล็ดขนุนนี้มีคนให้มาประมาณหกสิบ เจ็ดสิบเมล็ด  บอกวิธีมาด้วยว่า"วาง ๆ ไว้ เอาขุยมะพร้าวโปะ คอยรดน้ำ..แล้วรอดู"  ง่ายขนาดนั้น!!!

ตั้งใจว่าจะปลูกมาก ๆ ต้นเพื่อใช้เป็นแนวรั้วบ้าน..ธรรมชาติ

เขียน 05 Jun 2008 @ 17:03 ()


ความเห็น (0)