อนุทิน 98863 - พัดศรีเรือง

RT @yaisawang_s: RT @Tiwlykk ความคิดที่น่ากลัวที่สุดของชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมคือ “เมื่อบ้านกู จังหวัดกูน้ำท่วม จังหวัดใกล้เคียง มึงก็ต้อง

เขียน 07 Oct 2011 @ 07:34 () แก้ไข 07 Oct 2011 @ 07:44, ()


ความเห็น (0)